fbpx
Gunilla Klingbergs monomentala verk i konsthallens ljusschakt.

Gunilla Klingberg

 - 

Gunilla Klingberg låter i sin utställning på Malmö Konsthall det kosmiska möta det vardagliga, det välkända möta det mystiska. Hon kombinerar visuellt starka verk – som hon redan fått internationell uppmärksamhet för – med ett nytt transparant verk gjort för konsthallens långa fönsterrad ut mot Magistratsparken. Gunilla Klingberg både utmanar och använder sig av konsthallens funktionella rum.

Trancentrance är en ljudande skulptur, sammansatt av vindspel, som ger sig till känna när man öppnar entrédörren. Ljudet ökar uppmärksamheten när man kliver in i rummet, men också den fysiska närvaron genom att besökaren själv påverkar utställningen.

A Sign in Space är ett omfattande Land Art-projekt, som Gunilla Klingberg utförde första gången på Laga Beach i Baskien. En nära ett ton tung rulle, med ett mönster som formats av traktordäck, drogs av en traktor över sandstranden i rad efter rad. Den breda rullen stämplade hennes mönster djupt i sanden tills havet tog det tillbaka. I konsthallen kommer det höga ljusschaktet att förvandlas till en bit kosmisk strand över sommaren. Lunar Cycle hör samman med sandmönstret på stranden och månens påverkan på tidvattnet. Månens faser bildar ett optiskt vågmönster som understryker upprepningen i det oändliga kretsloppet.

Parallelareal Variable är baserat på de linjer som bildar ett rutnät över jordklotet och som Dr Manfred Curry ”upptäckte” på 1950-talet. Dessa ”curry-linjer” går i NV-SO och NO-SV riktning, alltså i 45 graders vinkel mot väderstrecken. Det är ca 4 meter mellan linjerna. Där linjerna skär varandra uppstår ett curry-kryss. Hur bred själva linjen är varierar med bl.a. månfaserna och strålningen finns inte bara vid jordytan utan även långt upp i luften. Vad dessa omtalade kraftlinjer är, som anats långt tillbaka i historien hos olika folkslag på jorden, är det ingen som vet. En del säger att det är Moder Jords aura, att de kan vara ett fysikaliskt jordstrålningsfenomen. En del att vi på något sätt är medskapare i dem. De finns inte där förrän vi söker dem. För Gunilla Klingberg är det utgångspunkten för ett konstverk att uppleva fysiskt. En skulptur att gå in i och en transformation att gå genom.

Brand New View är ett monumentalt verk för fönstren mot Magistratsparken. En mandala-liknande väv som sprider sig över en enorm yta, men samtidigt tar stadslivets rytm, de förbipasserandes skuggor och solens reflexer in i konsthallen. Med symmetriskt upprepade symboler och märken som är så alldagliga att vi inte längre reflekterar över dem, men som undermedvetet påverkar oss och förenar oss i ett ingenmansland mellan det offentliga och det privata. Malmö Konsthall är redan en unik plats med nästan gränslös övergång mellan ute och inne, konst och vardagsliv. Detta får sin ultimata bekräftelse med Gunilla Klingbergs utställning.

Exit är en skulptur, och en slags visuell rundgång, som både vecklar in och vecklar ut konsthallens rymd. Den har en reflekterande yta som gör formen både transparent och kamouflerad. Skulpturen består av pilar i ett spegelkluster som pekar på olika möjligheter – alternativa utvägar.

Tvärs över gatan från Malmö Konsthall ligger Station Triangeln där Gunilla Klingbergs utställning fortsätter… Här har hon bidragit till den konstnärliga gestaltningen med fyra verk, Vardagslivets mönster, som på samma sätt som i konsthallen utplånar gränser och förenar de stora perspektiven med den omedelbara närheten.