fbpx
Lars Englunds stora spiralkonstruktion i utställningshallen, bakom den skymtar man Gerry Johanssons fotografier på rad.

Gerry Johansson

 - 

Gerry Johansson representerar den klassiska svartvita fotografin. Han har under sitt konstnärskap konsekvent fotograferat städer och landskap. Det har resulterat i flera utställningar och böcker. Vid en återblick av Gerry Johanssons fotografiska arbete möter vi både urbana miljöer och landsbygd från olika geografiska platser. Han intresserar sig mer för människans avtryck än människan själv. Med ett avskalat och eftertänksamt bildspråk berättar Gerry Johansson om människans avtryck, om vardagen och det som lätt skulle kunna gå oss förbi.

Gerry Johansson arrangerar aldrig sina bilder. Istället upptäcker han en stad eller ett landskap, vandrar runt, och försöker förmedla en rättvis bild av platsen genom sina fotografier. Det finns en tydlig omsorg i bildkompositionen. Bilderna är oftast tagna i ögonhöjd med en konstant brännvidd och efterarbetet utförs alltid analogt i mörkrummet. Utställningen lyfter fram tre serier: Ulan Bator, Pontiac och Småland.

Ulan Bator gjordes 2009 efter att Gerry Johansson sett dokumentärfilmen Brev från Sibirien (1957) av Chris Marker. I filmen återkommer samma sekvens med ett gathörn ett flertal gånger och det väckte Gerry Johanssons intresse. Han bestämmer sig för att leta upp gathörnet och åker till Mongoliet. Väl på plats visar det sig att filmen aldrig spelades in i Ulan Bator, men Gerry Johansson beslutar sig ändå för att göra en av sina dagliga fotopromenader. Han upptäcker Ulan Bator genom att vandra en halv dag åt ett håll och sedan tillbaks. Gerry Johansson söker efter bilden som kan skildra ett stämningsläge och berätta något om platsen.

Pontiac från 2011 skildrar en småstad som drabbades hårt under den globala ekonomiska nedgången. Pontiac är en del av Michigans och Detroits stolta bilindustrihistoria och ansågs länge tillhöra en av de mer välmående platserna i USA. I kölvattnet av bilindustrins kris visar Gerry Johanssons bilder istället ödsliga industrilandskap och tomma byggnader.

Småland är ett pågående arbete sedan 1990. Gerry Johansson ringar gärna in ett geografiskt område och han föredrar små orter framför stora. Han har besökt och fotograferat drygt tusen platser i Sverige och kompletterar med nya orter varje år. Småland är fascinerande då det finns många åsikter om landskapet, både baserade på kunskaper och fördomar. Det blir intressant att i bilder bekräfta eller ifrågasätta dessa åsikter, menar Gerry Johansson.

Gerry Johansson (f. 1945) studerade grafisk design vid Konstindustriskolan i Göteborg och arbetade därefter som grafisk formgivare. Han var en av initiativtagarna till tidskrifterna Aktuell Fotografi och Fotografiskt Album samt fotobokserien Aktuell fotolitteratur. I mitten av 1980-talet övergick han helt till arbetet som frilansande fotograf. Gerry Johansson gjorde sin första separatutställning på Moderna Museet, Stockholm, 1982, och visades på Malmö Konsthall senast 1992.