fbpx
Stor, rosa organiskt formad skulptur med stora hål.

Ernesto Neto

 - 

Ernesto Neto arbetar med abstrakta installationer. Ofta tar de hela rummet i anspråk. Hans arbetsmaterial är tunna, skira, ljusa, töjbara tyger i nylon eller bomull. Som fina membran, fästade i taket i långa utsträckta trådar, hänger verken ner i rummet och bildar närmast organiska former. Ibland är de fyllda med doftande kryddor, som likt gigantiska svampar eller jättestrumpor hänger i droppform. Ibland skapar han säregna mjuka skulpturer där besökaren tillåts känna genom små öppningar i ytan. Han skapar också rumsliga labyrinter, där besökaren kan gå in och på det sättet ta del av verken och interagera.

Netos konst är en sinnlig upplevelse. Den ger associationer till kroppen och till något organiskt. Han talar själv om sina verk som ett utforskande och en representation av kroppens landskap, inifrån. Viktigt för Neto är att betraktaren aktivt ska interagera och fysiskt uppleva verket genom att känna, dofta och ta på det.

För Malmö Konsthall skapar Neto ett helt nytt verk – The Malmö Experience. Utställningen i Malmö ger en omfattande överblick och sammanfattning av Netos konstnärskap och innehåller en rad viktiga verk, visade på ett nytt sätt. I en jättelik ”organisk labyrint” av tyger och former, som upptar hela konsthallen, kan besökaren uppleva verket både inifrån och utifrån. Utställningen utgår från regnbågens färger och kroppslabyrinten/organismen består av ett antal mindre rumsligheter som tillsammans utgör en helhet.

Ernesto Neto räknas bland de absolut främsta i Brasiliens samtida konstvärld. Han har bland annat hämtat inspiration från den brasilianska neo-konkretismen, vars mest kända förespråkare, Lygia Clarc och Hélio Oiticica, i slutet av 1950 och början av 1960-talet tog avstånd från modernismens idéer om en autonom geometrisk abstraktion. Istället ville man likställa konst med levande organismer, en slags organisk arkitektur, och bjuda in en aktiv och deltagande betraktare.

Ernesto Neto är född 1964 i Rio de Janeiro, Brasilien, där han också är verksam och bosatt. Han har haft en lång rad utställningar runt om i världen som: Freud Museum, Wien 2005, Domain de Kerguéhennec, Centre d’art contemporain, Frankrike 2005, Centro Cultural São Paolo 2004, Hirschhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC, Kunsthalle Basel 2003, Århus Kunstbygning 2002, Brasiliens paviljong på Venedigbiennalen 2002, XXIV Bienal International de São Paolo 1998 och Sydneybiennalen 1998.