fbpx
Äldre, kornig flygbild av rektangulära bassänger i ett landskap.
Rosa Barba, ”Bending to Earth”, 2015.

Rosa Barba

18.2-14.5-2021

Rosa Barbas medium är film och hennes verk relaterar på olika sätt till filmiska metoder och genrer. Filmens narrativa möjligheter har stor betydelse. Detta resulterar i en rad experimentella tillvägagångssätt där alla de ingående delarna kan samverka och bli meningsbärande – bilderna som skapas, ljudet och filmens själva tekniska apparatur. Rosa Barbas verk låser inte olika genrer, utan ger snarare intryck av att lösa upp dem: här blandas dokumentär med fiktion, myt med verklighet, verkliga objekt med text, så att historiens konturer spåras genom en poetisk icke-linjär tid och genom landskap.

Från analog film till installation

I den digitala tidsåldern vidareutvecklar Rosa Barba den analoga filmen och för den närmare skulptur och installation. I utställningen uttrycker det sig bland annat genom en större, centralt placerad struktur. Denna konstruktion, ”Blind Volumes”, fungerar som plattform och vertikal scen för flera verk komponerade i en rumslig layout. Samtidigt förmår den att arbeta med utställningsrummets volym och dess säregna arkitektur. Blind Volumes, vars titel är inspirerad av Jorge Luis Borges novell ”Biblioteket i Babel”, fungerar både som en labyrintliknande passage, vilken visar besökarna vägen, och en behållare för de fiktiva möjligheter och narrativ som en osynlig volym kan tänkas innehålla. Denna storskaliga installation flankeras av ett flertal projicerade filmverk i olika format (70, 35 och 16 millimeter).

I de två filmprojektionerna ”Bending to Earth” (2015) och ”From Source to Poem” (2016) återkommer Rosa Barba till landskap och kulturella sammanhang som hon följt och betraktat i flera av sina tidigare verk. ”Bending to Earth”, som ställdes ut på Venedigbiennalen 2015, är filmad från luften och visar ett landskap i ruiner, förändrat, förgiftat och för alltid påverkat av människan. ”From Source to Poem”, hennes senaste verk, skildrar västvärldens begynnelse och framtid utifrån kultur- och industrihistoriska perspektiv som finns bevarade i det amerikanska kongressbibliotekets audiovisuella arkiv. I båda filmerna varvas de svindlande bildinslagen med konstnärens fragmentariska och syntetiska ljudcollage.

Rosa Barba

Rosa Barba föddes i Agrigento på Sicilien 1972, och bor och verkar idag i Berlin. Hon har ställt ut separat på flera välkända konstinstitutioner som till exempel Tate Modern, London, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, MoMA PS1, New York, MIT List Visual Arts Center, Cambridge MA, och Kunsthaus Zürich. Hennes verk har också visats på konstbiennaler och filmfestivaler över hela världen såsom Venedigbiennalen (2009 och 2015), Sydney-biennalen och Performa i New York.

Information

Vernissage lördagen den 18.2 klockan 11–17. Konsthallschef Mats Stjernstedt presenterar utställningen tillsammans med Rosa Barba klockan 14.