fbpx
Ett trettiotal små skulpturer skapade av papper, kartong och silkespapper som föreställer djur och växter inspirerade av Ingela Ihrmans utställning.
Elevutställning ”Människan är ett däggdjur bland andra”

Elevutställning: Människan är ett däggdjur

19.12.2023 – 11.1.2024

Elever från elva skolklasser i Malmö tolkar Ingela Ihrmans utställning ”Frutti di Mare”, där Ingela Ihrman på ett lekfullt sätt undersöker vad det innebär att vara människa. Med humor lyfter hon frågor om tillhörighet genom att se närmare på andra livsformer och hur vi relaterar till varandra.

Under hösten har elever från elva skolklasser, handledda av en pedagog från Malmö Konsthall och konstnären Aleksandra Kucharska, deltagit i projektet. Efter att ha besökt utställningen ”Frutti di Mare” och fördjupat sig i Ingela Ihrmans visuella värld har eleverna reflekterat över utställningens tematik och människans roll i det större ekologiska sammanhanget. Intrycken och diskussionerna har sedan omsatts till kreativa uttryck i form av skulpturer. De material som eleverna har arbetat med, såsom papper, kartong, tejp och silkespapper, har hämtat inspiration från de större skulpturer som Ihrman har skapat i sin utställning. Under workshopen har eleverna skapat egna skulpturer antingen individuellt eller i mindre grupper.

Deltagande klasser: Bergaskolan 7B, Bergaskolan 7E, Gottorpskolan 7B1, Linnéskolans SU-grupp, Thymus SU-grupp, Backaskolan, ÅK 7, Linnéskolan 7A, Linnéskolan 7B, Rosengårdsskolan 7A

[Beskrivning av hero-bilden]

Aktuell information

Elevutställningen visas i Verkstan

En verklighetstrogen kotte skapad av kartong.
En av eleverna har gjort en miniatyr av Ingela Ihrmans vandrande kotte.