fbpx
Bilden är fylld av gamla banspelare staplade ovanpå varandra.

Electrohype 2004

 - 

Electrohype 2004 är den tredje stora Electrohype-utställningen som visas i Malmö och blir också den tredje nordiska biennalen för datorbaserad konst. Datorbaserad konst är konst som skapas och visas med hjälp av datorer.

Vi påverkas alla av datorer och deras närvaro. Även om man inte har en hemma eller på arbetet måste man relatera till dessa maskiner. De finns i din mobiltelefon, i bankomaten och i din bil. De kan göra allt från att hjälpa dig hitta information, se till att hissen stannar på rätt våning till att skapa konst.

Temat för biennalen Electrohype 2004 är perspektiv. Det är ett tema som passar mycket bra för en konstform som har utvecklats med en extrem hastighet de senaste åren. Nu är det dags att stanna upp lite och blicka bakåt, och till sidan, och se hur dagsläget är. Datorbaserad konst fick sitt stora genombrott runt 1994 i samband med att Internet blev öppnat för civil trafik. Den teknologiska konsten har utvecklat sig parallellt med teknologin i övrigt, men på sitt helt egna sätt. Den har i ett konstnärligt perspektiv försökt att spegla relationen människa – teknologi. En relation som berör oss alla antingen vi vill det eller ej, en relation som gör sig ständigt mer gällande.

Electrohype 2004 presenterar arbeten av ett tjugotal konstnärer. Huvudvikten ligger på nordiska konstnärer, men även ett antal konstnärer som arbetar utanför Norden har inbjudits. Detta för att ge utställningen en större bredd och variation, men också för att skapa kontakter mellan nordiska och internationella konstnärer. Årets biennal kommer att skilja sig från de tidigare genom att färre verk är direkt interaktiva för publiken, men samtidigt kommer flera av verken att på sitt eget sätt reflektera över vår relation till teknologi. På så sätt närmar sig utställningen en tredelad brytpunkt mellan människa, konst och teknologi.

Electrohype 2004 innehåller också en liten, men viktig samling historiska verk av svenska konstnärer. Konstnärer som var tidigt ute med att använda digitala verktyg för att göra bildkonst. Sverige var i sin tid ett föregångsland för experimenterandet med bildkonst och ny teknologi och de arbeten som skapades i perioden 1960 – 1985 utgör en viktig del av samtidskonstens historia. De digitala pionjärerna är idag kanske viktigare än någonsin inte bara historiskt utan även för framtiden.

Deltagande konstnärer:
Richard Bolam, Storbritannien
Alan Currall, Storbritannien
Trine E Eidsmo, Norge
Peter Flemming, Kanada
Mogens Jacobsen, Danmark
Yunchul Kim, Korea
Trond Lossius/Kurt Ralske, Norge/USA
Rikard Lundstedt, Sverige
Vera Molnar, Frankrike
Peter Palvén, Sverige
Lene Leth Rasmussen, Danmark
Tania Ruiz Gutiérrez, Colombia
Mika Taanila, Finland
Maia Urstad, Norge
Magnus Wassborg/Tore Nilsson, Sverige
Marius Watz, Norge
Norman T. White, Kanada
Uli Winters & Frank Fietzek, Tyskland
Ubermorgen, Schweiz

Digitala pionjärer:
Beck & Jung, Sverige
Lars-Gunnar Bodin, Sverige
Ann-Charlotte Johannesson, Sverige
Sture Johannesson, Sverige
Sveninge de Monér, Sverige
Torsten Ridell, Sverige
Göran Sundqvist, Sverige

Bakgrund och historia

Konceptet om en nordisk biennal för datorbaserad och högteknologisk konst är initierat och realiserat av föreningen Electrohype som bildades i Malmö 1999. Den första utställningen, Electrohype 2000 vars tema var konst i den digitala sfären, ägde rum på Kajplats 305 och Galleri Rostrum hösten 2000. Det var då meningen att detta skulle vara en enstaka manifestation eller presentation av datorbaserad konst.
Responsen från publik, media och inte minst utövande konstnärer som nu hade fått en scen att visa sina arbeten på var mycket positiv. Därför har Electrohype fortsatt sitt arbete med att möjliggöra visningar för konst i denna genre genom en rad större och mindre utställningar.

Hösten 2002 arrangerades den andra stora utställningen i Malmö med temat Interplay, som fokuserade på olika former av samspel. Samspel mellan maskin och människa eller samspelet mellan maskin och kod. Utställningen Electrohype 2002 presenterades dels i Carolinahallen, i kvarteret S:t Gertrud, och dels i Malmö Konsthall

Utställningen Electrohype 2004 är sammanställd av Anna Kindvall och Lars Midbøe från organisationen Electrohype. Utställningen produceras av Electrohype i samarbete med Malmö Konsthall.