Installationsbild av Edvard Munch, konsthallens första utställning.

Edvard Munch

 -