fbpx
Ljusblå bild med texten bilder saknas.

Edstrandska stiftelsens stipendium 2004

 - 

Stiftelsen, som har sitt säte i Malmö och vars fullständiga namn är ”Reinhold Edstrands och hans syskon Gunhild och Theklas stiftelse”, har sedan 1951 haft till uppgift att dela ut stipendier till bildkonstnärer. Stipendiater år 2004 var:

Christian Andersson (född 1973 i Stockholm, Sverige) för att i en serie installationer med osviklig precision och formellt gehör inkorporerat en illusionism som närmast hör varietén till i det konstnärliga samtalet. Förundrade har vi gång på gång ställts inför omöjliga men samtidigt mycket påtagligt fysiska konstellationer, inför ett fantasteri långt bortom trickets banalitet. (200.000:-)

Miriam Bäckström (född 1967 i Stockholm, Sverige) för att i sin fotokonst och nu även i film ha utmanat de mest vedertagna föreställningar om autenticitet, konstruktion och tempo. Med den klassiska ateljékameran och ”funna” scenografier från film och TV-inspelningar har hon utarbetat en mycket stram praktik där verklighet, fiktion och betraktarens position som uttolkare inte går att skilja från varandra. Denna kritiska hållning till medias konstruktion av verklighet blir också uppenbar i det intrikata spelet mellan objekt och subjekt i videon Rebecka. (200.000:-)

Jonas Dahlberg (född 1970 i Uddevalla, Sverige) för en praktik där arkitektur och film smält samman i en alldeles egen ytterst suggestiv dramaturgi. Här är rummet inte bara ramen utan själva fantasins innehåll vare sig vi likt en Kafkafigur transporteras runt i en våning utan slut, färdas i hissen till helvetet eller som i Weightless Space 1 paralyserade betraktar vår enda krukväxt tyngdlöst sväva runt oss… (200.000:-)

Tommi Grönlund (född 1967 i Åbo, Finland) och Petteri Nisunen (född 1962 i Vandas, Finland) för att på ett enastående sätt ha förenat ljud och bild. Deras audiovisuella skulpturer och installationer har inte varit annat än banbrytande. Vare sig det enskilda verket upplevs närmast konceptuellt stramt, hotfullt bombastiskt, ömsint men samtidigt dubbelbottnat humoristiskt eller naturlyriskt poetiskt utmanar det i själva sin konstitution representationens ofta så begränsande lag.(200.000:-)

Dessutom delas tre stipendier ut till avgångselever vid Konsthögskolan i Malmö:
Henrik Dahlström (30.000:-), Johanna Domke (30.000:-) och Tomas E. Scherer (30.000:-)