fbpx
Collage av händer med rester av färg på. I mitten håller händerna texten
Konstlyftet riktar sig till vuxna med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer.

Konstlyftet: Detta är inte en groda

21.7–13.8 2023

”Detta är inte en groda” är en utställning skapad av deltagare i Konstlyftet, Malmö Konsthalls projekt riktat till personer med funktionsvariationer. Tio deltagare, under ledning av konstnären Max Avasoo, har skapat en utställning som blandar kolteckning, schablon-spray, akrylmålning och teckning.

Tio personer från Annexet DV och tre LSS-boenden i Malmö har under mars månad arbetat med konstnären Max Avasoo. Det har varit sex träffar plus ett uppsökande besök inför uppstarten samt ett utställningsmöte. Alla har arbetat fritt utifrån sina egna idéer. Max har förberett plywoodskivor i tre olika storlekar som deltagarna har arbetat på. Av verken på skivorna har vi gjort ett urval och det är dessa ni ser i utställningen.

Konstnärer: Eugen Yao, Elif Eser, Blago Bosevski, Luis Gil, Sakar Abdullah, Susanne Hansson, Ali Reza, Emma Bengtsson, Iris Taylor

Konstnärlig projektledare: Max Avasoo

Projektledare & pedagoger Malmö Konsthall: Antje Nilsson och Ylva Brännström

Stort tack till deltagare och personal!

Konstlyftet är ett projekt startat av Malmö Konsthall 2011 riktat till vuxna med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer. Konstlyftet har vuxit stadigt under åren och omfattar i dag flera utställningar per år i Verkstan på Konsthallen och offentliga konstverk på olika platser i staden.

Konstlyftet 2.0 är en vidareutveckling av en tidigare verksamhet på Malmö Konsthall, som nu sker i samarbete med Funktionsstödsförvaltningen i Malmö Stad och MKB Fastighets AB.

Konstlyftet 2.0 innefattar även ett gestaltningsuppdrag som invigs under hösten på Limhamns Sjöläge. Sex deltagare från fyra olika LSS-boenden arbetar med ett offentligt konstverk under handledning av konstnär Jamila Drott. Gestaltningsuppdraget är det tredje i sitt slag. I november 2021 invigdes tre konstverk i kvarteret Trevnaden på Sofielund och i november 2022 invigdes 13 konstverk på Bellevuegården.

Två personer som håller upp varsitt färgstarka verk. Den ena personen håller upp sin tavla så att det skymmer honom så att bara benen syns, och den andra personen är en glad tjej vars ansikte sticker upp bakom sin tavla.
Projektledare Max Avasoo tillsammans med en av de deltagande konstnärerna.