fbpx
Klarblå bild med texten "bilder saknas"

Dawid: Dagram

 - 

Dawid (Björn Dawidsson) är född 1949 i Örebro. Han började fotografera 1968 och har studerat fotografi för bl a Christer Strömholm.

På utställningen visas trettiotre Dagram, vilka är gjorda utan kamera. Vardagliga föremål, målade bilder, pappersremsor etc placeras på ett ljuskänsligt fotopapper som under en varierande tid, ibland 3 – 4 dagar, får ligga i dagsljus, varpå former och mönster från objekten framträder. Själv beskriver Dawid sina dagram som en kombination av luminogram och fotogram.

Dawids bilder är enkla men oerhört mångtydiga. Han använder sig av slumpen genom vilken oberoende möjliga och osannolika mönster och former väcks till liv. Dawid frigör sig från den kända verkligheten. Bilden är inte ett dokumentärt avtryck av den yttre världen utan äger sin egen flödande existens. Dawid låter betraktaren deltaga i tolkandet av bilden. Var och en får leta sig fram och aktivt använda sig av egna lagrade erfarenheter. De korta befriande minnesbilderna framträder och avlöser varandra i en aldrig sinande följd. Bilderna är och förblir oavslutade.