fbpx
Ljusblå bild med texten bilder saknas.

David Svensson

 - 

David Svensson (1973) bor och verkar i Malmö. Sedan 2001 har han arbetat med en serie ljusobjekt. Dessa verk fascinerar genom sin förmåga att kunna förmedla starkt känsloladdade upplevelser samtidigt som de äger en, inte helt okomplicerad, konceptuell skärpa.

Det finns flera aspekter i David Svenssons arbeten. Betraktarens upplevelser och känslor samt verkens estetik och perception är centrala ämnen. Men objekten har också en konceptuell och refererande sida. Han är en konstnär som driver måleriet framåt och förnyar det, ställer frågor om dess egenskaper och dess möjligheter. Hur långt från det traditionella stafflimåleriet kan man egentligen komma utan att förlora identiteten som måleri? I flera bemärkelser kan vi tala om David Svenssons ljusobjekt som måleri: den textila duken som måleriets materialitet och den lysande färgens flerdimensionella intagande av rymden och rummet är bland dessa de dominerande. Samtidigt, och parallellt med allvaret, finns det alltjämt en frihet och lekfullhet i Svenssons ljusobjekt. Formerna kan påminna om mänskliga kroppar, en snögubbe eller en animerad sagofigur. De kan i sig själva framkalla lust eller upplevas poetiska.

Dessa ljusobjekt står i ett nödvändigt förhållande till den rymd de intar. Därför kan samma verks uttryck kraftigt förändras då rummets förutsättningar förnyas. Ett verk kan upplevas som vackert poetiskt i ett rum men aggressivt och oroande i ett annat. David Svenssons verk blir till först när det installeras och varje installation blir också en ny undersökning. I det här fallet är verken placerade i en utomhusmiljö. Utöver dessa rumsliga aspekter på Illuminators bör också deras existens i tid beaktas. Under dagen glöder objekten svagt men i takt med att det naturliga ljuset avtar ökar de sin intensitet och omvandlar sin närhet.