fbpx
Högt grönt gräs och en mystisk låda i mitten

Dave Hullfish Bailey

 - 

Dave Hullfish Baileys komplexa installationer innehåller allt från fotografi, film, ord, sand, gräs och sädeskorn till teckningar och ready-made-objekt. Han intresserar sig för arkitektur, framförallt modernistisk arkitektur, och alternativa sätt att använda sig av och skapa utopiska levnadsstrukturer. I sina verk ställer Bailey ofta frågor som rör förhållandet mellan biologiska och sociala strukturer. Språk och historia frigörs och potentiella sociala omstruktureringar föreslås. Narrativ sammanflätas, utvidgas och koncentreras genom icke-linjära system, diagram, komplexa nät, mönster och en rad kedjereaktioner. Detta återspeglar hur omöjligt det är att forma ett enda fixerat perspektiv när sociala, politiska och kulturella sfärer, såväl som språk, fakta och fiktion, är så oskiljaktigt sammankopplade.

I projektet på Malmö Konsthall presenterar Bailey pågående forskning från södra Colorados slättlandskap Eastern Plains – en ekologiskt komplex region som under moderniseringens gång varit platsen för olika typer av samhällsformer. Dessa experiments misslyckanden utgör bakgrunden för den alternativa kulturens ockupation av området, mest ökänt är det alternativa samhället Drop City; en smältdegel för konstnärer, musiker, tänkare och arkitekter. Grundat 1965 och övergivet i början av 70-talet var Drop City bland de mest utpekade i vad Whole Earth Catalogue refererade till som ”Outlaw Area”, ett laglöst område. Bailey söker efter exempel på materiell och kulturell porositet mellan den separatistiska impulsen och de utopiska experimentens konkreta geografiska och historiska kontexter. Genom att utvidga denna frågeställning till samtiden, via en övergiven kommunal skola tvärs över gatan från platsen för Drop City, förankrar Baileys sin mer spekulativa undersökning av experimentell pedagogik, en undersökning som är rotad i samspelet mellan topografi, klimat, texter och media.

Dave Hullfish Bailey (f. 1963) bor och arbetar i Los Angeles, Kalifornien.

Tack till John Taylor, Gatukontoret, Malmö stad. Ingår i Fotografi i Fokus.