fbpx
Flera höga skåp står uppradade i ett rum och bildar en gång. Från taket hänger glödlampor som följer gångens mitt.
Christian Boltanski. Malmö Konsthall, 1994. Fotograf: Okänd

Christian Boltanski

03.09 – 16.10 1994

Christian Boltanski är ett samtidsvittne. Han hejdar tidens obönhörliga flöde genom att i sin konst ständigt påminna om individens utsatthet, maktens mekanismer och ödesdigra konfrontationer däremellan. Genom att söka upp och lyfta fram glömda spår befäster han det tidlösa eller det som verkar upprepa sig med lagbundna intervaller. Hans installationer är likväl helt befriade från alla former av moraliserande och nostalgi. Som en ”objektiv” betraktare med knivskarp blick söker han de mycket personliga minnen och dokument som kan ges en oantastlig allmängiltighet.

Christian Boltanski föddes 1944 i Paris, där han också alltid varit verksam. Först som fotograf och filmare, senare som koncept- och videokonstnär. Idémässigt är hans källor i allt centraleuropeiska: det förflutna möter nutiden, det orientaliska bryter mot det västerländska, det judiska mot det katolska, det banala uppträder samtidigt med det tragiska.

I Malmö Konsthall utförde Christian Boltanski sin mest omfattande installation någonsin: Museum Södra Förstadsgatan. Här engagerades personligen många av Malmös invånare i ett konstprojekt med både social och historisk förankring. Innehållet förändrades under utställningens gång och inbjöd till nya upptäckter. Pendlingen mellan kamouflage och avslöjande gav detta arrangemang en både överraskande och oroande spänning.

På inbjudan av Franska Institutet gjorde Christian Boltanski samtidigt en av sina omtalade installationer med skuggspel i det s.k. Annexet bakom konsthallen.