Poster Chris Johanson. Färgstarka former

Chris Johanson

 - 

Den amerikanske konstnären Chris Johanson (f. 1968) är autodidakt och har sina rötter i skateboard- och graffitikulturen i San Francisco. I sina lekfulla och humoristiska verk kommenterar han hur det är att vara människa och leva i dagens samhälle. Han arbetar i vitt skilda medier som måleri, film, installation och musik.

Chris Johanson växte upp i en förort till San José i Kalifornien och började med konst i tonåren. Han målade skateboards och gjorde affischer och flyers till sina vänner, för att så småningom börja använda det offentliga rummet till att kommentera det amerikanska samhället. Redan hans tidiga teckningar kännetecknades av ett spontant och lite naivt bildspråk. Fortfarande arbetar han gärna i offentliga rum som varuhus, bokhandlar eller direkt i gatumiljön parallellt med att han ställer ut på etablerade gallerier och museer.

Chris Johanson använder klara färger och stilen känns igen från seriernas värld. Han är en knivskarp observatör, som på ett enkelt och direkt sätt förmedlar sina iakttagelser till oss. Fortfarande ser han sig som lite av en outsider inom konstvärlden, vilket gör att han inte känner sig bunden av några givna gränser. Han går gärna utanför ramarna – färgen spiller ut utanför konturlinjerna och hans text får inte plats i de alltför små pratbubblorna.

Hos Johanson möter vi samhällets ljusa såväl som dess mörka sidor. Många av hans teckningar och målningar är bitterljuva reflektioner över vardagens små och stora händelser. Han tar upp viktiga existentiella frågor och funderar över våra mänskliga relationer och människans framtid. Miljön har spelat en alltmer central roll i hans verk. Chris Johanson försöker vara en positiv kommunikatör och hans verk är tänkta att fungera som en sorts väckarklocka. Han vill få oss att börja reflektera över vår situation och hur vi lever våra liv.