fbpx
Man står intill en väg med en stor, röd, skulptur och försöker lifta.

Autostop

 - 

Varje eftermiddag under några veckor i juni ställer sig personal från Malmö Konsthall att lifta med konst. Man liftar två och två och startar från två olika platser i Malmö.

Tolv konstnärer har inbjudits att komma med verk till Autostop, ge instruktioner etc. Allt dokumenteras på olika sätt för att kunna visas i Malmö Konsthall 10 juli-17 augusti. Det kan se ut så här:

Slater Bradley Lifta med skylten ”Drummer wanted!”. Stöter man på en trummis inbjuds vederbörande att gör en trumperformance på invigningen av utställningen den 9 juli.

Sture Johannesson Lifta med en Brillobox gjord med hjälp av en skolklass i Falsterbo.

Nina Canell Lifta med en vattenpump. Insamla 300 liter vatten från olika platser under liftturen till en installation på Malmö Konsthall.

Franz West Lifta med huvud och händer vitmålade. Human Sculpture (levande skulptur).

Runo Lagomarsino Lifta med en skylt där det står Amalthea. Under färden berättar man om och talar kring Amaltheadådet 1908.

Samtliga deltagande konstnärer: Slater Bradley (USA. Bor i New York), Nina Canell (SE. Bor i Dublin), Leif Holmstrand (SE. Bor i Malmö), Sture Johannesson (SE. Bor i Falsterbo), John Kørner (DK. Bor i Köpenhamn), Runo Lagomarsino (SE. Bor i Malmö/New York), Ariane Müller (AT. Bor i Berlin), Mia Joo Rosasco (DK. Bor i Köpenhamn), Franz West (AT. Bor i Wien), Frida Yngström (SE. Bor i Göteborg), Ahmet Öğüt (TR. Bor i Istanbul) och Stina Östberg (SE. Bor i Göteborg).

Ordet Autostop är spanska och syftar till sättet att resa genom att stå vid vägkanten och fråga folk om man får åka med en kortare eller längre sträcka. Också känt som liftning.

Autostop är ett projekt som organiseras av Malmö Konsthall, men huvudutställningen äger rum i det offentliga rummet utanför Malmö Konsthall. Projektet är ett försök att se hur konst görs, betraktas och hur verk, information och berättelser sprids. Malmö Konsthalls personal arbetar praktiskt med varje konstnärsprojekt och förmedlar verken, innebörd och dess (eventuella) resa.

Varje verk får lifta i två dagar. Vilken väg tar verken/liftarna? Det beror på eventuella instruktioner från konstnärerna angående resans mål eller helt enkelt varthän föraren, som plockar upp den liftande personalen, tar oss. Turerna kommer att dokumenteras på olika sätt. Samtliga verk i projekten, instruktioner och verk är speciellt framställda för Autostop. Beroende på projektets villkor, väder, transport och liftning i allmänhet, kan vi inte säga var verken kan ses under färden – bara ange följande startpunkter i Malmös ytterområden: Ystadvägen (vid busshållplatsen efter Östra Hindbyvägen) och Västkustvägen (efter Krangatan).

Efter projekten och resorna visas resultaten på Malmö Konsthall 10 juli – 17 augusti.