fbpx
Svartvit bild av kvinna som står under en tall och håller sin hand på trädets stam.

Anna Strand

 - 

Anna Strand (f. 1979) arbetar med fotografi och text. Hennes iscensatta fotografier undersöker och utmanar vår perception av verkligheten. Hon leker med skalan, storleken eller gör andra små subtila förskjutningar som plötsligt sätter världen i gungning. Vad är det egentligen mina ögon ser? Ett hisnande ögonblick ifrågasätter den fotografiska bilden av verkligheten själva verkligheten.

Strands fotografier är rena, nästan sakrala och känslan av dröm är tydlig. I drömmen formas verkligheten av det undermedvetna. Men gör den inte det också i vanliga fall? Hur mycket påverkar våra invanda mönster och våra föreställningar vårt schablonmässiga tolkande av vardagen? Strand försöker få oss att börja fundera över vårt eget seende, men också över språkets begränsningar.

Hon för medvetet in ordet som ytterligare en parameter. Titeln är alltid en del av verket. Ord väcker bilder inom oss, precis som bilder väcker ord. Strand leker med orden, deras ingående bokstäver, deras likheter och kombinationer. Hon skapar oväntade möten mellan bild och text, möten som förvandlar och berikar. När räcker inte orden till? När tar bilden vid? Texterna är både poetiska och underfundiga och blir ibland till helt självständiga verk. Ett exempel är följande text:

Hon var inte tvådimensionell som hon ofta önskat. För att stilla sin oro och strukturera sina tankar föreställde hon sig själv som en enkel geometrisk figur.

Anna Strand arbetar gärna i serier med en klar parallell till hur en naturvetenskaplig undersökning går till. Flera försök måste göras för att på olika sätt ringa in det där ogripbara i tillvaron, som ändå genomsyrar den.

I C-salen visar Strand nya verk gjorda direkt till utställningen. Hon fortsätter att utforska hur bilder skapar verklighet och förändrar våra liv och vår syn på livet. Nytt är att hon även arbetat med en typ av bild- och textcollage. Här använder hon för första gången någon annans bilder i ett verk, fotografier från en kvinnas liv funna i ett antikvariat. Hur försöker vi hålla kvar livet? Var börjar och slutar våra minnen, i upplevelsen eller i fotografiet?

Strand har även gjort ett verk som man som besökare kan ta med sig hem – en liten fotobok med titeln Nu inser du att jag samlat på dig. I boken möter man bilder av en man, som är tagna på olika platser, vid olika tidpunkter. Var för sig ser fotografierna ut som privata bilder hämtade ur någons fotoalbum, men tillsammans och i kombination med titeln förvandlas de till något annat.

Anna Strand är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg, där hon tog sin examen 2008. Hon har tidigare ställt ut på bl.a. Landskrona museum och Galleri Ping Pong i Malmö. 2005 tilldelades hon Robert Frank-stipendiet, 2006 Malmö stads kulturstipendium och 2009 Claës Lewenhaupts-stipendiet.