Anders Österlin

 - 

Anders Österlin (född 1926) var den yngste av imaginisterna. Denna grupp unga konstnärer som genast efter kriget öppnade ett sydsvenskt fönster mot världen, med kontakter i Cobrarörelsen och i flera andra av den internationella samtidskonstens både surrealistiska och informella förgreningar.

Anders Österlin blev också den mest konsekvente av imaginisterna. Utställningen i Malmö Konsthall, som var hans första stora retrospektiva utställning, visade hur hans mycket formsäkra bildskapande utvecklats under fem decennier. Med den tilltagande bildmässiga strängheten, estetiseringen och ”förenklingen” rentav, har likväl den poetiska kraften och musikaliteten i hans verk alltid bevarats som en ljudande underton och den sinnliga uppmärksamheten mot slumpens betydelse aldrig gått förlorad.

På senare år har till och med hans lekfullhet tilltagit och tagit sig allt påtagligare uttryck i projekt för barn och konstruktioner som vidgat hans fält för konstnärlig kommunikation: bildalfabet, cyklar av trä, flygplan i byggsatser…

Parallellt med det generösa urvalet målningar, teckningar och grafik från mitten av 40-talet och framåt presenteras även den andra sidan av Anders Österlins produktion: illustratören och den grafiske formgivaren. Böckerna han gjorde med författarvännerna, katalogerna och de effektiva och informativa affischerna för museer och konsthallar, oftast i samarbete med vännen och medarbetaren John Melin.