fbpx
Åke Hodell Love is the first seed of sole
Bild: Åke Hodell, ”Love is the first seed of sole”, 1980. Foto: Helene Toresdotter

Åke Hodell – Motstånd

19.3–22.5 2022

Åke Hodell (1919–2000) var en svensk stridspilot, poet, författare, förläggare, text-ljud-kompositör, målare och grafiker. Hodells liv präglades av ett oupphörligt och engagerat motstånd. Till en början skrev han teaterpjäser, utbildade sig till stridspilot och senare kom han att bli konstnär. Hans karriär som stridspilot fick ett abrupt slut 1941, då han under en övning störtade med sitt plan på ett flygfält i Skåne. Efter en lång sjukhusvistelse i Lund, kom han att under några år arbeta med barnteater i Folkets Park i Malmö.

En centralgestalt inom det svenska 60-tals avantgardet

Tidigt blev Hodell influerad av dadaismen, speciellt Kurt Schwitters collage-metod i vilken språket antar en materiell dimension och klipps upp och arrangeras om. Här tog han ofta hjälp av skrivmaskinen, men han kunde också använda sig av hålslagare för att radera och censurera material. I sina tidiga collage arbetade han bitvis med sina erfarenheter från andra världskriget. Hodell var en av centralgestalterna inom avantgardet i Sverige på 1960-talet, och en av de första svenska utövarna av den nya riktning inom poesin som kom att kallas för konkret poesi. Han ingick i konstnärsgrupper som z-gruppen och Svisch, vilken turnerade nationellt med sina happenings och utställningar.

Från automatisering till motståndsstrategier

Hodells verk kännetecknas ofta av repetition som konstnärlig metod. Detta grepp kan härledas till hans erfarenheter av disciplinering i skolans värld, men också till hans tid i Försvarsmakten. Hit kopplar han även en kritik av informationssamhällets automatisering av människor: från nazismens administration av de avhumaniserande dödslägren till industrialismens automatisering av arbete genom tidspress och löpande band. Den traumatiska erfarenheten av flygkraschen återkommer ständigt i olika förklädnader hos Hodell. Hans konstnärskap genomsyras av en stark identifikation med revolutionära rörelser som till exempel Black Power, men framför allt med lekfulla och djupt allvarliga motståndsstrategier mot vit makt, kapitalism och krig.

En utställning i fem teman

Utställningen ”Åke Hodell – Motstånd” på Malmö Konsthall är uppbyggd kring fem teman: Motstånd, verk med fokus på den antimilitarism och kritik mot kapitalism och vit makt-rörelser som präglar Hodells konstnärskap. Automatisering, verk där repetition som arbetsmetod spelar en central roll. Black Power, verk skapade i solidaritet med rörelsen. Identifikation, verk där Hodell som konstnärligt grepp ikläder sig rollen som olika bortgångna författare för att belysa samtida förtryck och orättvisor. Och slutligen, Döden, verk sprungna ur erfarenheter från andra världskriget.

Utställningens curator Elena Wolay har bjudit in konstnärerna Loulou Cherinet, Catherine Christer Hennix och Ulla Wiggen för att i parallella presentationer överbrygga tidsdimensioner, föreslå släktskap och visa på kopplingar till Hodells verk.

Loulou Cherinet (född 1970) är en svensk-etiopisk konstnär som arbetar med film och videoinstallationer. Det storskaliga och skulpturala utomhusmåleri hon arbetade med tidigt i sitt konstnärskap har ersatts av ett fokus på narrativa strukturer och flerkanaliga videoinstallationer, där filmens montage ges rumslig form. Sedan 2015 undervisar Cherinet som professor i konst vid Konstfack i Stockholm.

Catherine Christer Hennix (född 1948) är en svensk musiker och ljudkonstnär som varit verksam sedan 1960-talet. Hennix har gjort sig ett namn som en central gestalt på den internationella musikscenen för minimalistisk och dronebaserad musik, men också som matematisk logiker, visuell konstnär, filosof och poet.

Ulla Wiggen (född 1942) är en svensk konstnär och psykoterapeut. Hon intresserade sig tidigt för elektroniska komponenter och satte samman motiv av maskiners inre delar. Hennes elektronikmålningar väckte stor uppmärksamhet och ställdes redan under 1960-talet ut internationellt. Ulla Wiggen deltar i Venedigbiennalen 2022.

Utställningen Åke Hodell – Motstånd gjordes av Elena Wolay i samarbete med Fia Backström och producerades av Tensta Konsthall, där den visades 25.9 2020–9.5 2021. Presentationen på Malmö Konsthall med utställningsdesign av Fia Backström är curaterad av Elena Wolay och är en vidareutveckling av den första utställningen. Verket 220 Volt Buddha har producerats i samarbete med Kalmar konstmuseum.

Svartvitt porträtt av Åke Hodell
Porträtt av Åke Hodell. Foto: Per Wiklund i januari 1965.
Svartvitt collage med utklippt skulptur på svart bakgrund. Åke Hodells ansikte pryder skulpturen.
Åke Hodell, ”Självporträtt som hemafrodit”, 1971.
Stillbild ur bildspelet ”220 Volt Buddha”.
Collage, tryck, foto, text. Privat ägo
Uppslagen bok med svartvita collage av Åke Hodell med hålslagarhål, skrivmaskinstext och ett porträtt av Hodell i sin flygarmössa.
Åke Hodell ”Självbiografi” (uppslag), 1976 Bok Privat ägo.
Foto: Helene Toresdotter
Uppslagen bok med svartvita collage av Åke Hodell med mäskliga kroppar i uniform med grishuvuden.
Åke Hodell, ”Mr Nixons dreams”, odaterad.
Collage, tryck, foto. I privat ägo.
Foto: Helene Toresdotter