fbpx

Åke Hedström

27.01 2011 – 10.04 2011

I utställningen Anknytning Malmö Konsthall visar Åke Hedström (f. 1932) ett urval fotografier från mitten av 1970-talet fram till 2010. Ett stort konstintresse och en fascination för konsthallens arkitektur har gjort att Hedström under decennier, oftast på eget initiativ, dokumenterat institutionens verksamhet. Hans bilder ger en historisk återblick på olika utställningar, evenemang och personer med anknytning till Malmö Konsthall.

Utmärkande för Hedströms bilder är dels hans känsla för detaljer och proportioner, dels hans dokumentära förhållningssätt. Hans fotografier är inga dramatiskt iscensatta bilder. Istället präglas de av hans förmåga att med säker blick uppmärksamma och skildra små och ofta spontana händelser i tillvaron genom att framhäva detaljer som gör en bild intressant och laddad. Resultatet blir bilder fria från förskönande ingrepp som förvränger istället för att förstärka, fotografier där Hedström låter det teatrala och effektfulla stå tillbaka för ett mer stillsamt men likväl uttrycksfullt bildspråk.

Under sin långa karriär har Hedström ständigt utforskat fotografins möjligheter. Hans stora nyfikenhet för det fotografiska bildspråket är en viktig inspirationskälla som driver honom att hitta nya motiv och prova nya arbetsformer. Uppdragen har genom åren varit många och av skiftande karaktär, från reklambilder till utställningskataloger, bland annat för Malmö Konsthall.

2002 förvärvade Malmö Museer Hedströms fotografiska livsverk som sträcker sig från 1950-talet och framåt. Hedström själv registrerar sina bilder och utarbetar dokumentation, en viktig insats för framtida bildanvändare och forskare.

I anslutning till årets Fotografi i Fokus visar Malmö Museer en retrospektiv utställning av Hedströms fotografier. Dessutom blir det boksläpp av fotoboken svart/vitt & färg – Åke Hedström, ett samarbete mellan Malmö Museer och Arena Bokförlag.

Åke Hedström föddes 1932 i Lund och började 1956 som assistent åt Sten Didrik Bellander på Savoy Ateljéer i Stockholm. Två år senare flyttade han till Malmö och blev anställd av Svenska Telegrambyrån som assistent åt Georg Oddner. Därefter fick Hedström arbete som fotograf på Wezäta fotostudie i Göteborg och senare på Ateljé Jonason. 1966 flyttade Hedström tillbaka till Skåne och bosatte sig i Malmö där han startade sin egen fotografiska verksamhet. Han är representerad på bland annat Moderna Museet, Nationalmuseum, Ystads konstmuseum och Statens konstråd.