fbpx
Klarblå bild med texten "bilder saknas"

About: The Blank Pages

 - 

Detta e-postmeddelande skickades till Taschen och Petra Lamers-Schütze när utställningen öppnade:

FRÅN: Ditte Ejlerskov, EvaMarie Lindahl
TILL: Petra Lamers-Schütze, Taschen
ÄMNE: About: The Blank Pages

Kära dr Petra Lamers-Schütze eller annan ansvarig medarbetare på Taschen,

I mars 2010 hade vi ett telefonsamtal om Taschens ojämlika urval av konstnärer i förlagets Basic Art serie. Ni frågade oss om vi kunde nämna några kvinnliga konstnärer som vi ansåg saknades. Vi räknade upp några stycken som ni inte erkände som möjliga kandidater till Taschens version av konsthistorien. Härmed överlämnar vi vår fullständiga förteckning över de närmare 100 kvinnliga konstnärer som vi anser vara tillräckligt kvalificerade för att ingå i Basic Art serien tillsammans med de 92 män och 5 kvinnor som redan utgivits.

Det tog oss nästan fyra år att besvara er förfrågan, eftersom vi ville försäkra oss om att de förslag vi ger er motsvarar era krav och är användbara för er. Vårt syfte är att framhäva jämlikhetens relevans i alla konsthistoriens lager. Vi är beredda att hävda att synliggörandet av ”felstavningar”, oavsett var dessa sker i konsthistorien, är viktiga att uppmärksamma och förändra.

Ni hävdar att ni saknar kvinnor i konsthistorien att välja mellan. Men ni måste erkänna att Cindy Sherman, Agnes Martin, Louise Bourgeois och Artemisia Gentileschi knappast är obekanta konstnärer. Dessa finns självfallet med på vår lista.

Som en illustration av vårt arbete beslöt vi att introducera de saknade bokomslagen i en installation där alla konstnärer presenteras med ett glansigt omslag, både de utgivna och de outgivna, både män och kvinnor, somliga opublicerade och därför ännu inte skrivna. Nu väntar vi på er expertis och vilja att fylla dessa tomma sidor med innehåll.

I nära samarbete med konstnärer, forskare, konsthistoriker, kritiker och bibliotekarier är nu Taschens Basic Art serie förbättrad och vi skickar härmed en redigerad lista till er för korrigering.

I hopp om framtida samarbete och med vänliga hälsningar,

Ditte Ejlerskov & EvaMarie Lindahl

———————————————————–

Konstnärerna EvaMarie Lindahl och Ditte Ejlerskov ifrågasätter konstencyklopedins speciella format och urvalsprocess i installationen About: The Blank Pages. Projektet handlar om bokförlaget Taschens Basic Art serie, men det kunde lika gärna ha handlat om vilket annat stort förlag som helst. Lindahl och Ejlerskov inledde sitt projekt genom att ställa följande fråga: Kan du namnge en kvinnlig konstnär som publicerats i serien Taschen Basic Art? Är ditt svar Frida Kahlo? Du har rätt, hon är en av fem kvinnor som Taschen publicerat i denna serie, som består av cirka 100 böcker.

I sina respektive konstnärskap har EvaMarie Lindahl och Ditte Ejlerskov intresserat sig för encyklopedins format och funktion samt inom vilken struktur olika typer av kunskap arkiveras. Båda är utbildade vid Konsthögskolan i Malmö, Lindahl tog sin examen 2008 och Ejlerskov 2009. De bor och arbetar i Malmö.

Mer om konstnärerna

Ditte Ejlerskov

Det främsta redskapet i Ditte Ejlerskovs praktik är kritisk mediekompetens. Utöver Ejlerskovs huvudsakliga medium, måleriet, innefattar hennes praktik också text, grafik, video och installationer. Merparten av Ejlerskovs verk tar sin utgångspunkt i interaktioner med Internet: skriftlig korrespondens med e-postscammers från exotiska platser världen över, översättningar av skitiga paparazzibilder till storskaliga abstrakta målningar eller detaljerade kopparstick som kunde varit medeltida, baserade på samtida musikvideor. I sitt måleri undersöker Ejlerskov måleriets möjligheter som redskap för att tolka den verklighet och fiktion som omger henne. Med hjälp av olika måleriska utgångspunkter berör hon tematiska och perceptuella erfarenheter som tillhör ”post”-generationen – den postkoloniala, den postfeministiska. Ejlerskovs verk fungerar som en brygga mellan det reella och det imaginära och påminner oss om att populärmedia bara är en projektion av oss själva och vår plats i världen.

Ditte Ejlerskov, född 1982 i Frederikshavn, Danmark, bor och arbetar i Malmö, Sverige och har sedan 2008 en master i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö. Utställningar och projekt i urval: We Found Love in a Hopeless Place, Elastic Gallery, Malmö, SE (separat 2013); Carnegie Art Award 2012, Amos Anderson konstmuseum, Helsingfors, FI (2012); In Search of Eden, CCA, Andratx, SP (tillsammans med Johan Furåker, 2012); Full Arch, Crystal Contemporary, Stockholm, SE (separat 2011); My African Letters, LARMgalleri, Copenhagen, DK (separat 2011); Claude Rutault – L’exposition continue (écho), Cneai, Chatou, FR (2011); Unbreak my heart, say you’ll love me again, MFA examensutställning, KHM, Malmö, SE (separat 2009).

EvaMarie Lindahl

EvaMarie Lindahl skärskådar genom detaljrika och tidskrävande teckningar människans maktfullkomlighet och dess konsekvenser. De ofta visuellt förföriska verken ekar i själva verket av våld och förtryck, där djurens underordnade ställning liksom rasism och sexism återkommer. Lindahl sammanför bilder från olika tidsmässiga och rumsliga sammanhang och skapar därmed nya motiv som ifrågasätter rådande maktstrukturer. Hennes omfattande teckningsprojekt ger utrymme för fördjupade arbeten som syftar till att belysa människans mörkaste sidor.

EvaMarie Lindahl, född 1976 i Viken, bor och arbetar i Malmö. Hon har sedan 2008 en master i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö. Separatutställningar och projekt i urval: The Human Exhibit på Stene Projects, SE, och Galleri Arnstedt, SE (separat 2012); On Stage på Galleri Ping Pong, SE (separat 2011); At The Zoo på Stene Projects, SE (separat 2010). Grupputställningar i urval: Uppsala konstmuseum, SE och Ystad konstmuseum, SE; Skur2, NO; LARMGalleri, DK; Malmö Konsthall, SE; Centre for Contemporary Art, NG, samt Bonniers Konsthall (SE). Nyligen tilldelades Lindahl ett tvåårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden och hon finns representerad i ett flertal privata och offentliga samlingar. Lindahl är även frekvent anlitad som lärare vid flera universitet och konstskolor.