fbpx
Illustrationer av konstverk som ställts ut på Malmö Konsthall

Mer om verken bakom illustrationerna

Totalt fem favoritkonstverk från Malmö Konsthalls utställningar de senaste åren blev gnuggisar under hösten 2023. Verken har skapats av fem olika konstnärer och du kan läsa mer om deras konstnärskap och se bilder på de riktiga konstverken här nedan.

Bild av ett av Michael Rakowitz stora, färgstarka verk.

1. Michael Rakowitz – “The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G)”

Konstnären Michael Rakowitz har ägnat sig åt att bevara historier och minnen kopplade till platser och artefakter som inte längre finns. Sedan 2007 har han återskapat förlorade objekt från plundringen av Iraks Nationalmuseum 2003 efter den amerikanska invasionen. Istället för traditionella material använder han varuförpackningar och bruksföremål från Mellanöstern som importerats till USA. Dessa föremål, en gång behållare för vardagsprodukter, inrymmer nu minnen och historier från den irakiska diasporan.

2. Frida Orupabo, “Untitled”, 2020

Frida Orupabo, född 1986 i Sarpsborg i Norge, utforskar frågor om ras, familjerelationer, kön, sexualitet, våld och identitet genom digitala och fysiska kollage av varierande form. Hon skapar även videoinstallationer med visuellt material från olika arkiv, ofta svarta kvinnor genom historien som ofta blivit förbisedda. Orupabo ger dem liv igen genom en medveten process av urval, dissekering och återmontering. Hennes verk abstraherar och omkomponerar dessa figurer, där blicken riktas mot betraktaren för att skapa en känsla av obehag och väcka frågor om betraktarens ställning till historien. Hon är baserad och verksam i Oslo.

Närbild på ett svartvitt kollageverk från utställningen FLIGHT

3. Leif Holmstrand, Termiternas liv”, 2023

Leif Holmstrand, född 1972 och bosatt i Malmö, är författare, konstnär och musiker. Genom sina verk utforskar han sin familjehistoria, psykisk ohälsa, transidentitet, drag- och gaykulturen och skapar genom konsten en visuell form åt det kaotiska. ”Termiternas liv: Slutet” kommer från Maurice Maeterlincks bok ”La Vie des Termites” (Termiternas liv, 1926), som visade sig vara en stöld från den sydafrikanske poeten och naturforskaren Eugène Marais. Holmstrand fascineras av både konststölden, en författares besatthet av ett material, och termiternas livsform – varken mänsklig eller djurisk, både individuell och kollektiv.

4. Ingela Ihrman, Grodan och solen går ner i havet”, 2015

Ingela Ihrman undersöker i sitt konstnärskap på ett lekfullt sätt vad det innebär att vara människa. Med humor och strävsamt allvar lyfter hon frågor rörande identitet och tillhörighet genom att se närmare på andra livsformer och hur vi relaterar till varandra. Hon fokuserar på de starka känslorna i vardagen som begär, lust, längtan och ensamhet. “Grodan och solen går ner i havet” är ett av Ihrmans verk, som är en sagoyogastund inspirerad av Elsa Beskows ”Solägget” från 1932.

En människa i grodkostym i konsthallens ljusa utställningshall
En asfalterad basketplan med stängsel runtom, med växande grönska utanför. I mitten av bilden syns en grönmålad vägg och framför den finns en kreation av en målad kartonglåda och svartvitt randigt tyg som svajar i vinden.

5. Eric Magassa, “The lost series”

Eric Magassa, född 1972 i Göteborg, utforskar identitet, mellanförskap och kopplingar till minnen och platser genom sitt tvärkonstnärliga arbete med måleri, fotografi och collage. Magassa har sina rötter i Sverige, Frankrike och Senegal, och det återspeglas ofta i hans verk, och hans metod innebär förskjutningar av narrativ, ofta med masken som konfliktyta. Inspirerad av afrikanska maskers påverkan på modern konst under 1900-talet, återtar och reapproprierar Magassa masken genom en kulturellt medveten lins.