fbpx
Övergipande bild från utställningshallen. Konstverk syns på väggar och piedestaler.

The love animal – 10 Icelandic artists

 -