fbpx
Stort grönt träd framför konsthallens ingång

James Webb

 - 

Den som lyssnar noga hör fågelsång i trädet, en sång som inte borde höras här. Lätena spelas in i ett land och sänds ut genom dolda högtalare i ett annat. De smälter in med lokala ljud och är svåra att särskilja. Trots att fågellätena är främmande reagerar inte ens fåglarna.

There’s No Place Called Home är ett återkommande och världsomspännande projekt som startade 2004. Verket väcker tankar om migration hos både djur och människor, om kommunikationsflöden och frågor om vad som utmärker lokal identitet. Samtidigt uppstår en naturnära magi.

Inspirerad av begreppen tro och kommunikation skapar James Webb ofta teatrala installationer genom subtila ingripanden i offentliga rum. Verken fungerar som alternativa utrymmen i stadsrummet, för tänkande och kontemplation. Webb är född 1975 och bosatt i Cape Town.

James Webbs ljudverk There’s No Place Called Home ingår i utställningen Malmös leende, en grupputställning som produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö stad. I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet och stadsbild.