fbpx
Installationsbild av organsik, graciös skulptur. I bakgrunden skymtar grafiska bilder.

Clear Form 2 – Forme Vivante

 -