fbpx
Svartvit bild från konsthallen. Diverse konstverk i olika former står utställda på golvet.
Utställningshallen. Malmö Konsthall, 1976. Fotograf: Malmö Konsthall

Wladyslaw Hasior

18.12 1976 – 13.2 1977

Polsk konstnär, som under stark påverkan av den katolska kyrkans tradition arbetade med universella symboler så som ljus, eld och vatten. I väldiga standar och collage reflekterade Hasior över vårt dagliga levnadsmönster mot en historisk bakgrund. Han arbetade också med film och scenografi och hade sina rötter i samma konstnärliga miljö och tradition som den moderna polska teaterns experimentatorer, t ex Tadeusz Kantor och Józef Szajna.

En svartvit bild med ett konstverk i förgrunden som består av fyra glas och fyra kranar. I bakgrunden syns en man som håller i en plasthäst.
Ett av alla Hasiors verk under utställningen syns här i förgrunden. Malmö Konsthall, 1976. Fotograf: Malmö Konsthall