fbpx
Walead Beshtys färgstarka fotografiska verk hänger på konsthallens vita väggar.
Installationsbild av Walead Beshty i konsthallen, 2011. Foto: Helene Toresdotter

Walead Beshty

19.2 – 1.5 2011

Denna utställning av den i Los Angeles verksamme konstnären Walead Beshty (f. i London 1976) presenterar verk från de senaste tio åren i form av en platsspecifik installation gjord för Malmö Konsthall. Den aktuella utställningen är en utvidgning av Beshtys sätt att arbeta. Genom att använda tre skärningspunkterna från planritningen över Malmö Konsthall har Beshty skapat en utställning med både en fysisk och konceptuell upplevelse av ”det mellanliggande”, som visar sig i de skarpa vinklarna, tvära svängarna och den inte helt raka placeringen av väggarna.

Walead Beshtys konst påminner oss om hur viktigt det är att sätta värde på det förgängliga i vardagen, framförallt dess glapp, pauser och mellanliggande perioder. Dessa mellanrum har alltid varit centrala i Walead Beshtys arbeten. I hans tidiga verk representeras det mellanliggande temat bokstavligen av de platser han valde att fotografera. Hans Excursionist Views (2001–2005) visar misslyckade, folktomma modernistiska bostadsprojekt som vacklar mellan evakuering och rivning, Island Flora (2005) dokumenterar växter, ogräs och vegetation som fått växa fritt på vägars mittremsor, medan serien med fotografier av övergivna köpcentra, American Passages (2001–pågående) presenterar den merkantila och kapitalistiska mardrömmen om tomma och stängda affärer.

Alla dessa tre projekt konfronterar det urbana landskapet som en fråga om ”mitt emellan” och gestaltar platser, vilka sitter fast i ett tillstånd av geografisk och tidsmässig limbo och varken är helt övergivna eller aktivt integrerade i den urbana kontexten. På senare tid har detta intresse för det mellanliggande utvecklats till ett produktionssätt som tar i anspråk vardagliga företeelser som att resa med flyg eller skicka paket, aktiviteter som brukar hamna i bakgrunden i en konstnärs verksamhet.

Parallellt undersöker Beshty olika frågor som förknippas med fotografisk reproduktion, framförallt transparens, och de resulterande verken både refererar till och komplicerar tidiga modernistiska praktiker. Hyllningar till inflytelserika figurer som László Moholy-Nagy kan skönjas i Beshtys verk Pictures Made by My Hand with the Assistance of Light (2006) – som baseras på en mindre tillförlitlig historia om några försvunna verk av Nagy. Referenserna uppträder på ett mer subtilt sätt i arbeten som Dust (2009) (2010), eller Six Color Loop (CMYRGB: Irvine, California, July 16th 2008, Fuji Crystal Archive Type C) (2009). I sina fotogram försöker Beshty avmystifiera fotografin och undersöka glappen i de historiska narrativen; papperet och dess veck fungerar både som ett uttryck för fotografins materialitet och som en undersökning av fotografins tekniska utveckling.

Transparens – hur ett verk har producerats och av vem – är också väsentligt för Beshty och sedan 2005 har han både i formen och i titlarna på sina arbeten lyft fram själva produktionsprocessen. I Travel Pictures (2006/2008) upptäckte han att han kunde dra nytta av slumpen när han producerade sina fotografier. När han märkte hur oexponerad film påverkas av röntgenapparaterna på flygplatsernas säkerhetskontroller, började Beshty införliva resandet som en del av sin konst. Det som vid första anblicken såg ut att vara missfärgningar och skador på filmen (orsakade av röntgenapparaterna) utvecklade sig till en pågående mångfacetterad serie i vilken situationen runt arbetena – produktionen eller transporten av konstverken och konstnärens resor – manifesterade sig på ett omedelbart sätt, vilket ledde in hans undersökning av transparens på nya områden. Dessa idéer gäller även de skulpturala verken i utställningen såsom hans Fed Ex-verk, som får titlar efter sina resor från utställning till utställning, t.ex. 20-inch Copper (FedEx® Large Kraft Box ©2005 FEDEX 330508), International Priority, Los Angeles–Tijuana trk# 865282058011 October 28–30, 2008, International Priority, Tijuana–Los Angeles trk# 867279774929 January 2–6, 2009, International Priority, Los Angeles–London trk# 867279774881 January 14–16, 2009 (2008–) och de för Malmö Konsthall designade bordsskivorna i koppar, vilka oxiderar när de används av personal och besökare.

I alla dessa fall är konstverket oupplösligt kopplat till omständigheterna kring dess tillkomst (tid, resor eller ljus) och de förhållanden under vilket det betraktas, vilket ger en föränderlig bild av konstverket. Från hans tidiga undersökningar av frågan om fotografisk transparens har produktionsmedlen och hur verket blir till i världen utvecklats till en huvudfråga. Vare sig det är i skulptural, fotografisk eller arkitektonisk form så behåller Beshtys verk ett intresse för estetikens politiska och materiella villkor samtidigt som det använder konsten för att på nytt föreställa sig världen runt omkring oss.

Utställningen är producerad i samarbete med CA2M, Madrid.

Till utställningen finns en ny katalog, en 166-sidig översikt över hans verk som publicerats tillsammans med JRP/Ringier, samt en begränsad specialupplaga av bok och affisch.

En kopparglänsande kub med en fraktsedel ligger ovanpå en träkub.
Foto: Helene Toresdotter
En vägg med inramade fotografier löper in i konsthallen. Kopparglänsande kuber står utspridda på golvet.
Installationsbild av Walead Beshty i konsthallen, 2011. Foto: Helene Toresdotter