fbpx
Lila bild med texten "bilder saknas"

Repetition – Videoprogram från fem konsthögskolor

 - 

Malmö Konsthall presenterade under våren 2004 fem videoprogram från lika många konsthögskolor: Umeå, Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn.

Programmen har ställts samman i avsikt att ge en återblick på vad elever som arbetat med video de senaste fem åren har skapat under utbildningstiden. Vissa har efter examen fortsatt att arbeta med video och befinner sig nu mitt i sina konstnärliga karriärer, medan andra verk som visas kanske är den konstnärens hittills enda.

Titeln vi valt att ge arrangemanget speglar just vad det är frågan om: repetitioner av sådant som aldrig hann ses av så många utanför akademins väggar, eller som endast visats vid något enstaka tillfälle under en kort period på ett elevgalleri. Förutom att uppdatera sig på sådant man missat eller vill se om, har man också möjlighet att avgöra om geografin sätter några uttryckliga spår i de olika konsthögskolornas videoproduktioner

Programmen har satts samman i samarbete med Micael Norberg på Umeå Konsthögskola, Eberhard Höll på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Lars Nilsson på Malmö Konsthögskola, Mats Olsson på Valands Konsthögskola i Göteborg samt Lars Kristensen på Det Kongelige Danske Kunstakademi.