fbpx

pressure | imprint – Charlotte Johannesson, Ester Fleckner och Ruth Wolf-Rehfeldt

30.9– 28.1 2017

Höstens utställning visar verk av tre konstnärer från olika generationer som arbetat med grafiska och teknologiska tryckprocesser i ett experimentellt och utvidgat fält. I olika material och i såväl analoga som digitala tillkomstprocesser har Charlotte Johannesson, Ruth Wolf-Rehfeldt och Ester Fleckner frammanat sina karakteristiska och högst personliga bildvärldar.

Johannesson (född 1943 i Sverige, bosatt i Skanör), Wolf-Rehfeldt (född 1932 i Tyskland, bosatt i Berlin) och Fleckner (född 1983 i Danmark, bosatt i Berlin) visas på Malmö Konsthall i tre separata utställningar under en gemensam titel. Presentationerna har sammanställts för att förstärka uttrycket av en delad teknisk och materiell experimentlusta, ett rörligt och medvetet idéarbete i ständig utveckling, med uppmärksamheten riktad mot politiska skeenden i olika tider.

De tre parallella utställningarna överblickar konstnärernas utvecklingsfaser och kan, förutom fokus på tryckta verk, redovisa övergångar från en teknik till en annan, eller peka mot ett okonventionellt tänkande som präglar konstnärskapen. Presentationerna redovisas i bildserier där man också finner inslag av textil, digital teknik, rumslig installation, collage och kakel: allt med den gemensamma ambitionen att bygga nya bilder och bildvärldar.

Charlotte Johannesson är en av de första svenska konstnärerna som experimenterade med digital teknik och datorgrafik. 1970 uppfann hon en metod att översätta från textil bildkomposition till en teknologisk bildvärld. Till sitt förfogande hade hon och hennes två samarbetspartners, Sture Johannesson och Sten Kallin, Apple II, en av de första datorerna avsedd för hemmiljö. Paret Johannesson och Kallin byggde till stor del sin tekniska utrustning själva genom kontakter med nyckelpersoner och företag som utvecklade den tidigaste datorteknologin på USA:s västkust. Paret Johannesson drev i Malmö under 1980-talet datorstudion ”Digitala Teatern”, en av de första i sitt slag i Europa. Det är den hittills största sammanställningen av Charlotte Johannessons grafiska tryck och digitala grafik som nu visas på Malmö Konsthall. Konstnärens arbeten finns även representerade i den Nordiska Paviljongen, 57:e Venedigbiennalen 2017, till och med november i år.

Ester Fleckners verk ställer frågor om material, kropp och språk med ett uttalat queerpolitiskt perspektiv. Verken består i huvudsak av träsnitt, en konstnärlig teknik med anor i Europa från det sena 1300-talet. Träsnittet bär prägel av handens arbete: eventuella fel och misstag som kan uppstå under arbetets gång kvarstår och mångfaldigas i bilden. Dessa typer av betydelseförskjutningar är något som intresserar Fleckner och som hon medvetet utnyttjar, bland annat i skrivna kommentarer direkt på bildytan. Fleckners verk ger därför intrycket av att vara oavslutade, försatta i en process som porträtterar serier av försök eller en typ av kaotisk kunskap. På Malmö Konsthall visar den unga konstnären sin hittills största sammanställning av bildserier utförda i träsnitt, kompletterad med skulptur och objekt i betong.

Ruth Wolf-Rehfeldt är född 1932 i Tyskland. Under större delen av sitt aktiva yrkesliv liv var Wolf-Rehfeldt verksam i den Tyska demokratiska republiken (DDR) som existerade mellan 1949–1990. 1950 flyttade hon till det dåvarande Öst-Berlin där hon från och med 1970-talet utvecklade och förfinade sitt grafiska bildspråk i omfattande och experimentella sammanställningar av bild och text utförda på skrivmaskin. Wolf-Rehfeldt har större delen under sitt aktiva yrkesliv, trots politiska restriktioner som framförallt begränsade kommunikation och resmöjligheter, önskat att medverka i internationella sammanhang. Med sin karakteristiska mail-art kommunicerade hon i flera år med konstnärer bosatta i Europa och Sydamerika och skapade brevledes gemensamma verk med dem. Presentationen på Malmö Konsthall omfattar flera bildserier, till exempel collage och ett större antal editioner i olika format, samt en sekvens av ett verk i kakel som aldrig tidigare utförts. Verket var ursprungligen tänkt för en offentlig plats. Planerna för genomförandet inleddes under 1989, men avbröts på grund av av Berlinmurens fall och Tysklands förenande samma år. Ruth Wolf-Rehfeldt medverkar detta år i Documenta 14 i Kassel.

Vernissage fredag 29.9 kl. 18–21.

Utställningen ”pressure | imprint – Charlotte Johannesson, Ester Fleckner och Ruth Wolf-Rehfeldt” inramas av ett program som i huvudsak kommer att genomföras på Konsthallen under höstens onsdagskvällar. Följ med på hemsidan, i nyhetsbreven, och Facebook för information och uppdatering.

Digital bild i svart, grönt och orange med texten "Take me to another world".
Närbild av ett av Ruth Wolf Rehfeldt verk uppbyggt av skrivmaskintext. Prickar bildar två figurer..