fbpx
Långsmal bild av betongvägg. På betonväggen är ett långt grått streck målat.
Jonas Georg Christensen och Peter Olsen. ”Grått på grått” (avfotograferad 22 januari). Från serien Paintworks.

Paintworks

18.6 – 16.8 2020

”Paintworks” är en serie fotografiska verk av de danska konstnärerna Jonas Georg Christensen och Peter Olsen. Serien visar deras subtila målningar utförda direkt på senmoderna industriella och offentliga byggnader i Danmark under perioden 2009–2018. Deras ingrepp i byggnadernas fasader är diskret och minimalistisk och skiljer sig därmed radikalt från den graffiti och de utsmyckningar vi är vana vid att se i det offentliga rummet.

Målningarna blir en del av arkitekturen

Målningarna görs i stort format, seriellt och som enkla former i olika variationer av gråa, vita eller svarta färgtoner. För det mesta ser de omedelbart ut som en del av arkitekturen, eftersom de varken försöker bryta med väggarnas linjer eller på något annat sätt störa arkitekturen. Istället understödjer målningarna väggarnas, såväl som det omkringliggande rummets, estetiska kvaliteter och kan uppfattas som en återaktivering av byggnadens ytor.

Boken ”Paintworks”

I Mellanrummet presenteras även boken ”Paintworks” från 2019, som har getts ut parallellt på Dokument Press och på det danska förlaget Emancipa(t/ss)ionsfrugten. Boken, som kan köpas i vår bokhandel, innehåller en teoretisk text av Carsten Madsen, lektor vid Århus Universitet, och en introduktion av Claus Peder Pedersen, som leder forskarskolan vid Arkitektskolan i Århus.