fbpx
Rosa bild med texten "bilder saknas"

Olof Olsson

 - 

Allmänbildning är världen sedd genom Olof Olssons ögon under 13 vårveckor. En värld som kan upplevas live på Malmö Konsthall varje onsdagskväll kl. 19, under mars, april och maj.

I Allmänbildning på Malmö Konsthall uppträder Olof Olsson i rollen som TV-personlighet. Allmänbildning är en talk show där Olsson experimenterar med och reflekterar över pratprogramformatets konventioner. Raden av Allmänbildningar utgör också Olssons försök att summera världen som den ter sig just nu. Varje session har ett tema, som till exempel sex, religion eller citrusfrukter. Och inbjudna experter bistår med att kasta ljus över kvällens ämne.

Olof Olsson (född i Helsingborg 1965) har arbetat med alla tänkbara konstformer. Men en sak som alltid är närvarande i Olssons verk – det spelar ingen roll om det är fotografi, installation eller måleri – är ett konceptuellt performance-liknande inslag. Performance*, och interagerandet mellan honom själv och det ämne han tar upp, är en vital del av hans utövande och syn på konsten.

I arbeten som Mondriananalys (1994), i vilket Olsson analyserar publikens personlighet genom födelsedagsdatumsgenererade Mondrian-bilder, och esparantoprojektet La Loko (med Daniel Salomon, 2003-2007), ikläder sig Olsson rollen som konsult och pedagogisk värd.

Olof Olsson säger om Allmänbildning:
” Under Allmänbildning-sessionerna bjuder jag in gäster som kan svara på frågor jag alltid har undrat över. Och jag försöker utforska fältet mellan den svenske TV-värden Lasse Holmqvist och den danske filosofen Søren Kierkegaard. Det ska vara trivsamt och underhållande, men med en existentiell udd.”
”Det brukar alltid ställas upp en motsättning mellan innehåll och form. Men den tror jag är falsk. Underhållande sanningar har en mycket bättre chans att överleva än de tråkiga. En stor anledning till att filosofer som Platon, Descartes och Sartre har blivit så lästa, är att de är fantastiska skribenter med ett högt utvecklat bildspråk. Och form har i sig alltid ett innehåll. Talkshowvärdar kan tyckas harmlösa, men det finns en oförenlighet mellan det att ha personlighet, och det att spela en roll. Det finns något tragiskt i det att alltid behöva vara rolig. Och all humor bygger på oförenlighet.”

I relation till sitt arbete säger Olsson: ”I Svenska Akademiens Ordbok finns det 34 definitioner för ordet ’bild’. I mitt arbete försöker jag tänka på dem alla.”

* En konstnärlig hybridform i vilken konstnären uppträder ’live’ inför publik. Begreppet började användas på 1950 och 60-talet, men genren har föregångare i futurism, dadaism och surrealism.