fbpx

Monander – Avgångselever vid Konsthögskolan i Malmö

26.04 – 19.05 1997

En monad är en sluten enhet, ett slags filosofisk motsvarighet till atomen. Utan att dra alltför långtgående växlar på en utställningstitel, ville konsthögskolan på detta sätt markera att vi ser arton individuella konstnärskap alldeles i början av sitt fortsatta arbete.

Alldeles slutna enheter är de givetvis inte. Men frånvaron av ett dominerande språk, eller skolstil, var en uppenbar kvalitet i deras arbeten. Det är också något skolans utbildning uppmuntrar genom att varje studerande själv väljer sitt studieprogram, och genom tonvikten på det egna arbetet i ateljén.

Det talas mycket om de ekonomiska svårigheter som möter unga konstnärer efter skoltidens slut – med rätta. Men detta faktum får inte överskugga den ovanligt höga kvalitet, självständighet och särprägel deras arbeten visade. Inte på länge har nyblivna svenska konstnärer visat en sådan målmedveten mogenhet, eller stått i ett så jämbördigt förhållande till sina kollegor i andra länder.

Huvudhandledare har varit Lars Nilsson och P O Persson. Externa handledare har varit Sigurdur Gudmundsson, Olav Christopher Jenssen, Eva Löfdahl och Nina Roos.
Gertrud Sandqvist är föreståndare Konsthögskolan i Malmö.

Avgångseleverna vid Konsthögskolan i Malmö 1997:

Marie Andersson
Marika Bredler
Peter Bruhn
Margot Edström
Elisabeth Fjellman
Ulrika Friberg
Fredrik Gustafsson
Mette Kander
Markus Lindgren
Peter Minorsson
Robert Moreau
Per Mårtensson,
Hanna Rydahl
Kamilla Rydahl
Anders Soidre
Cecilia Sterner
Magdalena Svensson
Eva Westergården