fbpx
Vita konstverk i form av trattar står i grupp på brädgolvet i konsthallen

Moderna museet c/o Malmö Konsthall

 - 

Moderna Museet i Stockholm, nationens museum för de senaste drygt hundra årens svenska och utländska bildkonst, får under våren 2003 en ny adress, c/o Malmö Konsthall.

Malmö Konsthall är av många – och det med rätta – ansedd som Skandinaviens bästa konstutställningsbyggnad. Med sitt jämna ljus och sina möjligheter till ständigt nya rumsligheter bjuder konsthallen de gästande verken från Moderna Museet en optimalt förmånlig exponering.

Uppdraget att välja ur Moderna Museets rika samlingar har överlämnats till Björn Springfeldt, som varit anställd vid museet under sammanlagt tjugofyra år, sex av dem som dess chef, och som torde vara den som känner samlingarna bäst. Dessutom är han väl bekant med Malmö Konsthalls förutsättningar utställningsmässigt sedan sina fyra år, 1986-1989, som chef här.