fbpx
Närbilder av teckningar skapade av barn vid workshops som handlade om minnesmärken. Ord som Utöya, Ukraina, Tsunami mm.
Några exempel var minnesmärken för offer för skolskjutningar och terrordåd.

Minnesmärken

15.8–7.9 2023

Vilken roll spelar konsten för vårt kollektiva minne? Och hur kan konst fungera som en brygga mellan nutid och den tid som ingen levande har upplevt, men som vi heller aldrig får glömma? Under läsåret 2022–2023 har över tusen elever från årskurs 7 i Malmö och årskurs 9 i region Skåne skissat fram egna minnesmärken inspirerade av Malmö Konsthalls utställning ”En glimt av Ceija Stojka”. Ett urval av verken visas i Verkstan på konsthallen.

Med avstamp i Ceija Stojkas utställning

Våren 2021 visades över 140 verk av den romska konstnären och förintelseöverlevaren Ceija Stojka (1933–2013) på Malmö Konsthall. På grund av restriktioner i samband med pandemin kunde skolklasser inte bjudas in till utställningen och hösten 2022 öppnade konsthallen därför en utställning med sex verk av Stojka, ”En glimt av Ceija Stojka”. En fördjupande visning och workshop erbjöds till skolklasser och sammanlagt deltog över tusen elever från 44 klasser under läsåret 2022–2023. Till miniutställningen ”En glimt av Ceija Stojka”.

Minnesmärken för samtiden

Workshopen inleddes med ett bildspel av olika kända och okända minnesmärken runtom i världen. Eleverna uppmanades att inte bara reflektera kring minnesmärken ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv, utan att även betrakta dem som konstnärliga objekt. Vad kommunicerar skala, material, placering, tillgänglighet och initiativtagare om ett minnesmärke? Självständigt eller i grupper skulle eleverna komma på ett eget minnesmärke, tillägnat något de själva valde. De enda kraven var att det skulle vara baserat på en verklig händelse – aktuell eller historisk – och gå att genomföra i verkligheten. Det var viktigt att understryka det allmänna, till skillnad från det personliga. Som exempel skulle de inte göra ett minnesmärke över familjens hund som dött, utan i så fall för ett minnesmärke över husdjur som gått bort.

Teman som våld, förtryck och psykisk ohälsa

Några exempel var minnesmärken över kvinnor som utsatts för våld och förtryck, skolskjutningar och dess offer, miljöförstörelse och klimatförändringar, Black Lives Matter-rörelsen, offer för krig, dels i Ukraina och dels i elevernas eller deras föräldrars hemländer. Ett annat ofta förekommande tema var psykisk ohälsa. Flera elever valde att göra minnesmärken om förintelsen och/eller förtryck av romer. I Verkstan på konsthallen visas nu ett urval av verken som skapades under året.

”En del verk är väldigt rörande, det betydde mycket för eleverna att kunna diskutera svåra saker utan att behöva gå in på personliga detaljer. Högstadiet är en period i livet då vårt vuxna jag börjar formas och vi brottas med mer moraliskt komplicerade problem.”

/Sannah Salameh, projektledande konstnär Malmö Konsthall

Information

Utställningen visar skisser gjorda av sjunde- och niondeklassare och visas i Verkstan på Malmö Konsthall

Teckning föreställande ett minnesmärke av en utsatt kvinna med texten “the life of a woman”
Minnesmärke för våldsutsatta kvinnor.
Teckning föreställande ett minnesmärke av en hund med kungakrona på en piedestal med texten “Queen Elizabeth II 1926-2022”
Minnesmärke för drottning Elizabeth II.
Teckning med texten “In memory of those who died in a school shooting R.I.P” och två ritade skoluniformer.
Minnesmärke för skolskjutningsoffer.