fbpx
Mike Nelsons betongverk på konsthallens golv.

Mike Nelson

 - 

Mike Nelson (f. 1967) är en av de mest uppskattade konstnärerna i sin generation. Hans konst kännetecknas huvudsakligen av skulpturer och minutiöst konstruerade storskaliga arkitektoniska installationer. I detta nya verk skapat för Malmö Konsthall använder Nelson den institutionella arkitekturen som bakgrund till en enorm betongworkshop. Utställningsrummet delas av med en glasvägg och blir två rum: en mindre produktionsworkshop och själva utställningsrummet som är avskalat till sin ursprungliga form.

Produktionsworkshopen kommer att användas till att gjuta flera tusen betongblock som ska läggas ut över golvet, ett gallerverk format som ett nät över den återstående ytan i konsthallen. De gjutna betongblocken, vilka tillsammans väger 408 ton, kommer att bäras ut och placeras på golvet i ett geometriskt mönster – en minimalistisk form som påminner om tidig dekorativ design, ofta använd inom många religiösa och andra liknande trossystem. Nelson är intresserad av att göra processen transparent, att framhäva det som faktiskt finns där: 408 ton ofullständig geometri inom Malmö Konsthalls arkitektur. Workshopens synlighet och gjutningsprocessen uttrycker återigen denna önskan om klarhet. Antalet ton har räknats ut i relation till den tyngd som trägolvet kan bära och vikten av betongstrukturen kombinerat med vikten av de potentiella besökarna.

Innebörden av detta verk är varken given eller didaktisk. Dock är känslan av tyngd och de antydda ideologierna i gjutningsprocessen, som finns i den senmodernistiska utformningen av Malmö Konsthall, avsedda att påverka oss fysiskt såväl som intellektuellt. Det hypnotiska perspektivet i det upprepade mönstret framkallar ett meditativt, introspektivt tillstånd för att väcka förståelse på ett mer ”kännbart” sätt, ett sätt som införlivar det politiska med det fenomenologiska.

Detta hav av gjuten betong på Malmö Konsthall är ett nytt verk av Mike Nelson som påminner om hans tidiga verk såsom Untitled (1991); Cast concrete wall in context (1992); Cast Kufic script from the khulufa mosque built by m. Makiya in 1960-63 (1993) och A staging of the reconstruction of the southern palace of Babylon (1993). Verket återanknyter till en grund av mer minimalistiska verk, vilka kastar sken över några obesvarade aspekter av Nelsons hyllade konstnärskap.

De senaste två decennierna har Nelson skapat verk, installationer och rum som vi som publik fascineras av. Hans installationer kan jämföras med scenografi, dock skulle dataspelsstrukturer eller gravkonstruktioner kanske passa bättre. Här finns dolda ingångar till litteraturen, korridorer under flera ton av betong, rum med heliga voodoohelgedomar och labyrintliknande gångar så svårlösta att deras absurditet bara kan jämföras med det som upplevs i drömmar.

Mike Nelson (född i Loughborough, England) bor och verkar i London. Nelson representerade Storbritannien på Venedigbiennalen 2011 och hans verk har presenterats i grupp- och separatutställningar världen över: Off-site-projekt A Psychic Vacuum, Creative Time, New York 2007; Tate Triennial 2009; Psycho Buildings på Hayward Gallery 2008; September 11 på MoMA PS1, 2011, och på olika biennaler (Venedig 2001, Sydney 2002, Istanbul 2003, São Paulo 2004, Singapore 2011).

Mike Nelson representeras av 303 Gallery, New York; Galleria Franco Noero, Turin; Matt´s Gallery, London och neugerriemschneider, Berlin.