fbpx
En bild inifrån utställningshallen. Närmast kameran syns en stor tågräls där ett tiotal byråer står utställda. Runtom i hallen ser man andra konstverk samt besökare.
Bengtssons Möbelräls. Malmö Konsthall, 1986. Fotograf: Malmö Konsthall

Metápolis – Skulpturinstallation

30.8 – 12.10 1986

Staden som svek och löfte, form och utopi. Ett provokativt inlägg i samband bostadsmässan Bo86, som pågick i Malmö. Sju konstnärer inbjöds för att uttrycka sina känslor inför förändringens stad. Dick Bengtssons installation Möbelräls med ett autentiskt järnvägsspår med räls, slipers och grus och uppställda gamla möbler för tankarna till händelser i vår samtids historia. Hand heter Lars Kleens monumentala träskulptur och är en hyllning till Vladimir Tatlin, en av de stora ryska konstruktivisterna.

Sivert Lindbloms verk Ironiskt monument består av små likformade lerfigurer uppsatta på vita höga piedestaler. Han har utgått från en skulptur, där han avbildat sig själv, och sedan har han modellerat sexton skulpturer så lika som möjligt.

Lars Englunds byggnad Annex 1986. I denna tältkonstruktion av metallpelare och metallnät möts två världar, den statiska och den föränderliga.

Konstverk i utställningshallen. En stor struktur med paneler och stolpar som sträcker sig mot taket.
Kleens Hand. Malmö Konsthall, 1986. Fotograf: Gerry Johansson


16 piedestaler i utställningshallen som står på rad. Varje piedestal har en liten skulptur på sig som har formen av en sittande människa.
Lindbloms Ironiskt Monument. Malmö Konsthall, 1986. Fotograf: Gerry Johansson
Ett konstverk i utställningshallen. Konstverket består av en stor platta där det står ett antal stolpar. Plattan och stolparna är under ett stort nät.
Englunds Annex 1986. Malmö Konsthall, 1986. Fotograf: Gerry Johansson