fbpx
Klarblå bild med texten "bilder saknas"

Med Malmö i blick – bilder ur hemlösas perspektiv

 - 

Med Malmö i blick – utställning i Restaurang Smak på Malmö Konsthall med fotografier tagna av hemlösa. De åtta fotograferna är Ove Andersson, Bettina Karlsson, Lars Mårtensson, Kenneth Nilsson, Bahtijar Asanovic, Thomas Nordstrand, Christer Parander och Mikael Paulsson. De har under våren gått en fotokurs i regi av ABF Malmö och SDF Södra Innerstaden.

Bilderna i utställningen berättar om ett annat Malmö än det vi är vana att se. Vid första anblicken kan du se en vacker park, en bänk, ett träd. Ur fotografens perspektiv är det mer än så, det är busken du bodde i under åtta år, bänken du sov på, mörkret du fruktade eller ljuset du hoppades på.