fbpx
Rosa bild med texten "bilder saknas"

Little Theatre of Gestures

 - 

Utställningen Little Theatre of Gestures handlar om förändringar. Små förändringar. De förändringar vi gör med oss själva eller i vår omgivning. Utställningen försöker utforska och studera det sätt på vilket vi visar upp dessa förändringar, det teatrala i objekt och kroppar, på scen och i vardagslivet. Vi poserar ständigt, och våra gester och poser förändras i enlighet med situationerna. Vi övar på små scenarier – förskjutningar av makt och maktlöshet – även om vi kanske inte alltid är medvetna om hur dessa förskjutningar och gester kan användas, eller i vilka situationer de kan vara lämpliga. Ibland ’’höjer vi tonläget’’ i våra gester och poser, våra omgivningar blir till en scen för avsnitt av vår vardagsteater.

Under 2000-talet har många nya verktyg för (re)presentation av den egna personen uppkommit. På åtskilliga sociala plattformar på internet (såsom Facebook, MySpace osv.) utbyts åsikter om och bilder av våra själv och vi iscensätter vår egen privata teater av bilder från vår vardag. Snabbare än någonsin tidigare kan vi bli vem vi vill, och skapa en ny persona för varje nytt medium.

Little Theatre of Gestures syftar inte till att ge en översikt över de formella och informella koder som utgör vår vardagskommunikation, utan försöker snarare samla konstnärliga infallsvinklar för en gemensam lek med mindre och större handlingar. Fokus ligger på ett fåtal konstnärer som befattar sig med gester på närmast konceptuell nivå, och som presenterar och återspeglar varandras intressen och ansatser: från dokumentärlik iscensättning till det egna skapandet av en persona,
från utställda objekt till vardagsabstraktioner.

Den åtföljande katalogen har utgivits av Hatje Cantz publishers (på engelska), med texter av Sarah Pierce och Dominic Eichler, och ett förord av Nikola Dietrich (curator vid Museum für Gegenwartskunst, Basel) och Jacob Fabricius (Konsthallschef).

Utställningen är producerad i samarbete med Kunstmuseum Basel.

Kutlug Ataman (född 1961 i Istanbul)
Inaki Bonillas (född 1981 i Mexico City)
Gerard Byrne (född 1969 i Dublin)
Jay Chung & Q. Takeki Maeda (födda 1976 i Madison, WI, och 1977 i Nagoya, JP)
Rodney Graham (född 1949 i British Columbia)
Hilary Lloyd (född 1964 i Halifax, UK)
Kirsten Pieroth (född 1970 i Offenbach, DE)
Susanne M. Winterling (född 1970 i Rehau, DE)
Isaac Mendes Belisarios (född 1795 i Kingston, JM – död 1849 i London)

tillsammans med verk ur Kunstmuseum Basels samlingar
av bland andra James Ensor, Bruce Nauman, Francis Picabia