fbpx
Rosa bild med texten "bilder saknas"

Lenke Rothman

 - 

Lenke Rothmans bilder är som dagböcker i vilka hon om och om igen bearbetar sina minnen och upplevelser. En röd tråd i hennes mångåriga konstnärskap är att uppmärksamma och bevara. ”Man måste vara beredd att göra något av ingenting. Av lite aska, av ett tygstycke, av trådar, av bortkastade rester – skapa överlevnad. Påvisa och påtvinga tillvaron en menig.”

Små nära vardagliga saker som knappar, säkerhetsnålar, leksaker, snoddar, pappersbitar, stenar och kvistar – fragment av vår tid – väcks till liv i hennes bilder. Ett evigt sökande med ett febrilt experimenterande i nya material och tekniker. Den oro med vilken hon söker efter befriande uttryck ligger djupare än bara experimentlustan. Nervens känslighet visar sig i allt hon målar, syr, klipper, bränner eller knyter.

Lenke Rothman är född i Ungern 1929. Vid krigsslutet 1945 kom hon till Sverige. Hon började teckna per korrespondens från en sjukhussäng på sanatoriet i Arvika. 1951-55 ägnade Lenke Rothman åt studier vid Konstfack i Stockholm och åren 1957-58 åt vidareutbildning i Italien. I samband med sin utställning på Konstakademien i Stockholm 1976 blev hon kallad till ledamot av Konstakademien. Lenke Rothman erhöll vid ett flertal tillfällen un-der 80-talet stipendium för arbete i utlandet; 1981 P.S.1 i New York, 1984 Djerassi Foundation Woodside California, 1987 Nordiskt Konstcentrums gästateljé i Bergen. Dessutom är Lenke Rothman en flitig och ofta anlitad skribent.