fbpx
Utställningshallen under Lars Kleens utställning. Stora skulturer står utställda på golvet.
Lars Kleen. Malmö Konsthall, 1989. Fotograf: Malmö Konsthall

Lars Kleen

25.2 –16.4 1989

Lars Kleen är född i Stockholm 1941. Han har studerat måleri på Konstakademien i Köpenhamn 1962 – 65 och har varit elev 1963 – 64 på Konstakademien Krakow, Polen. Hans ateljé är inrymd i en gammal linoljefabrik i Danviken, Nacka.

Lars Kleens utställning, som han gav namnet Hem, var inte politisk i dogmatisk eller sedvanlig mening. Utställningen diskuterade snarare de frågeställningar, många gånger ytterst komplexa och sammansatta, kring människan som segrare eller förlorare, som vårt politiska och teknokratiska samhälle framtvingar. Den gigantiska väggen var formad som en bröstkorg och trappan förvandlas till en Nike-skulptur. Dialektiken, motsättningen mellan liv och död, och mellan människan som segrare eller förlorare, återkommer ständigt. Materialkännedom och hantverksskicklighet i kombination med sensibilitet och surrealistisk humor gör Lars Kleen till en av vår tids mest angelägna konstnärer.

Med stark poetisk kraft och stor hantverksskicklighet arbetar Lars Kleen långsamt fram sina skulpturer, där arbetets tid ger honom trygghet. Tingen lever med honom under en längre tid. Trots skulpturernas storskalighet och monumentalitet finns en intimitet och mänsklig dimension hos tingen, samtidigt som de behåller sin hanterbarhet för Lars Kleen.

Lars Kleen framhäver en sinnlighet, som dels blir en estetisk njutning av form och av arbetets precision från detalj till helhet, dels en upptäcktsresa genom idéer och upplevelser som finns under ytan och som leder till stark spänning när de avslöjas. De organiskt växande krafterna i skulpturerna med titeln Väggen, som spänns, andas och lever, ställs mot mörkret som här kanske gestaltas av Trappan, Eldstaden, Fåtöljen och Sängen…

Närbild på ett konstverk. En vägg som kan liknas med en mjuk bergsvägg. Lite mönster syns i strukturen.
Lars Kleen. Malmö Konsthall, 1989. Fotograf: Malmö Konsthall