Lars Kleen

 - 

Lars Kleen är född i Stockholm 1941. Han har studerat måleri på Konstakademien i Köpenhamn 1962 – 65 och har varit elev 1963 – 64 på Konstakademien Krakow, Polen. Hans ateljé är inrymd i en gammal linoljefabrik i Danviken, nacka.

Lars Kleens utställning, som han gav namnet Hem, var inte politisk i dogmatisk eller sedvanlig mening. Utställningen diskuterade snarare de frågeställningar, många gånger ytterst komplexa och sammansatta, kring människan som segrare eller förlorare, som vårt politiska och teknokratiska samhälle framtvingar.

Med stark poetisk kraft och stor hantverksskicklighet arbetar Lars Kleen långsamt fram sina skulpturer, där arbetets tid ger honom trygghet. Tingen lever med honom under en längre tid. Trots skulpturernas storskalighet och monumentalitet finns en intimitet och mänsklig dimension hos tingen, samtidigt som de behåller sin hanterbarhet för Lars Kleen.

Lars Kleen framhäver en sinnlighet, som dels blir en estetisk njutning av form och av arbetets precision från detalj till helhet, dels en upptäcktsresa genom idéer och upplevelser som finns under ytan och som leder till stark spänning när de avslöjas. De organiskt växande krafterna i skulpturerna med titeln Väggen, som spänns, andas och lever, ställs mot mörkret som här kanske gestaltas av Trappan, Eldstaden, Fåtöljen och Sängen…