fbpx
Svartvit bild av kvinna med förbundna ögon, som känner på en oformlig klump

Kristine Kemp

 - 

Malmö Konsthall presenterar objekt, teckningar, fotografi och fotogravyrer av konstnären Kristine Kemp i Mellanrummet. Genom att undersöka aspekter av språk och teknologi skapar den danska konstnären objekt i en rad olika medier som även omfattar textil och approprierad text.

Kristine Kemp är född 1966 i Köpenhamn och utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademie (1988–1994) och Slade School of Fine Art (1993–1995). Hon är bosatt i Malmö sedan 2015.

Med stöd från:  Kunstfonden_LOGO_mini_JPG

 

Pressbilder

Bild: Kristine Kemp, Hysteria in the White Cube, ca. 2011