fbpx
En brun och en vit häst och en person som håller på ryggen av en av hästarna.

Is-slottet and the Flow of Body Spaces

 - 

Is-slottet and the Flow of Body Spaces, som presenteras i samarbete med Nordisk Panorama – Nordic Short & Doc Film Festival, ”zoomar in” på ett urval av aktuella konstfilmer och videoproduktioner. De utvalda verken utgår från upplevd verklighet – dess politik och känslolägen – men föreslår och visar på tänkbara förlopp. I en värld av ”big data” och utradering utgör den ”imaginära dokumentären” en inuti/utanför-process, precis som i den norske författaren Tarjei Vesaas roman Is-slottet där kroppen ses som en plats.

Samtliga valda filmer ger sig på sina egna specifika sätt i kast med en emotionell och materialbaserad undersökning och lyfter fram den subjektiva interaktionen mellan producent, publik, material och miljö. Det finns genomgående ett intresse för hur kollektiva och subjektiva narrativ materialiseras och manifesteras visuellt. I botten ligger ett djupare intresse för hur psykologi kan manifesteras genom materialiserade imaginära sinnesförnimmelser snarare än det verbala. Samtalen förs över disciplin- och genregränser och skapar en polyfon väg komponerad av många olika element som talar och lyssnar till varandra.

Deltagande konstnärer: Ronak Moshtaghi, Daisuke Kosugi, Josefin Andersson, Hannah Wiker Wikström, Klara Ström, Helle Siljeholm, Silje Iversen Kristiansen, Camilla Figenschou, Liv Bugge och Agnieszka Golaszewska.
Läs mer

Curatorer: Susanne M Winterling och Saskia Holmkvist, konstnärer och professorer vid Kunstakademiet i Oslo

Filmer i utställningen

JOSEFIN JUSSI ANDERSSON, KLARA STRÖM, HANNAH WIKER
Omslutande, 2015 (11:53 min)

LIV BUGGE
Hyperborean-Room Ballads, 2008 (26 min)

CAMILLA FIGENSCHOU
Pil og bue, 2016 (64 min)

AGNIESZKA GOLASZEWSKA
Need More Space Than Time, 2015 (22:13 min)

SILJE IVERSEN KRISTIANSEN
Seks moderne stoler, 2015 (2:33 min)

DAISUKE KOSUGI
Leave Fucking “Society” Alone, 2015 (4:30 min)

RONAK MOSHTAGHI
Metal can-Paper-Thread, 2015 (1:27 min)

HELLE SILJEHOLM
Looking at chemicals, 2016 (8:04 min)

Om curatorerna

Susanne M Winterling är konstnär och professor i samtidskonst vid Kunstakademiet i Oslo. Hennes konstnärskap präglas av kollektiva erfarenheter och studier i filosofi (med inriktning på artificiell intelligens och ekofeminism). Genom att sinnligt och lekfullt arrangera om de delar och perceptionsstrukturer som formar våra kroppsliga erfarenheter väcker hennes verk en perceptuell och kritisk medvetenhet. Bilder och information ses utifrån sin rumsliga och socialpolitiska kontext, med ett inslag av att åter-relatera det till undersökandet av det aktuella mediets gränser.

Saskia Holmkvist är en svensk konstnär och professor i konst på KHiO i Oslo. Holmkvists arbete är en pågående utforskning av frågor om professionalisering av språk och problemställningar kring översättbarhet av subjektspositioner. Holmkvist skapar performativa möten mellan olika protagonister inbjudna från sina professionella fält för att interagera genom improvisation och i förhållande till plats utifrån konceptuella metoder lånade från konstnärliga eller akademiska områden som journalism, teater och psykologi.