fbpx
En vy över utställningen på konsthallen. I blickfånget ett stort, levande träd som når ända upp till taket.
”I staden växer ett fält” spänner över en större tidsrymd med konstnärer födda på 1940-talet såväl som 1990-talet. Foto Helene Toresdotter

I staden växer ett fält

1.10 2022–15.1 2023

I höstens grupputställning på Malmö Konsthall med Malmöbaserade konstnärer möter vi energin och styrkan från stadens konstscen. Utställningen ”I staden växer ett fält – 50 konstnärer i Malmö” innehåller verk av 50 konstnärer från olika generationer och med olika uttryck. I en myllrande och rik presentation speglas konstens egensinnighet och integritet, men också de kollektiva krafter som skapar unika förutsättningar för konstnärer att verka i Malmö.

En myllrande utställning

”I staden växer ett fält” är en av de största grupputställningar som gjorts på konsthallen på senare tid med verk av ett 50-tal konstnärer från Malmös konstscen. I utställningen speglas den kraft och energi som finns i stadens konstliv; dess dragningskraft på konstnärer att komma till Malmö och stanna kvar, konstens egensinnighet och integritet, och dess nätverk av alternativa och konstnärsdrivna utställningsmöjligheter. De kollektiva krafterna som skapar förutsättningar för konstnärer att verka i staden Malmö uppmärksammas: en unik kollegial, konstnärlig och organisatorisk situation som ger ringar på vattnet utanför stadens gränser och utanför konstens sedvanliga rum.

Utställningen ”I staden växer ett fält” blir en myllrande och rik presentation där konstnärer ur olika generationer och med olika uttryck deltar, och en mötesplats för de olika parallella scener och grupperingar som finns i staden och dess publik. Uttrycken växlar mellan måleri, skulptur och fotografi, till installationer, konceptuella uttryck liksom verk med politiska och sociala förtecken.

Ett verk som lyfter flera

Det kollektiva ligger i blickfånget i verket ”ON HOLD”, en utställning i utställningen, där ett 20-tal konstnärer ingår förutom konstnären och initiativtagaren Johan Nahoj. ”I staden växer ett fält” spänner även över en större tidsrymd, och medverkar gör konstnärer födda på 1940-talet såväl som 1990-talet.

Till utställningen tillkommer även fem programkvällar som iscensättts av Moloid A.

Medverkande: Anna Andersson, Marianne Andersson Embäck, Sergio Augusto, Kah Bee Chow, Anita Christoffersson, Lars Embäck, Zardasht Faraj, Carola Grahn, Astrid Göransson, Sigrid Holmwood, Bo Hylander, Torsten Hylander, Andreas Johansson, Cia Kanthi, Tamara de Laval, LealVeileby, Iman Mohammed, Johan Nahoj, Mariella Otto, Rasmus Ramö Streith, Samaneh Roghani, Julia Selin, Magnus Thierfelder Tzotzis, Jonelle Twum, Thale Vangen, Charlotte Walentin, Amin Zouiten, Jon Åkerlind.

I Johan Nahojs verk On-hold medverkar: Kah Bee Chow, Petter Dahlström Persson, Nils Ekman, Mattias Eliasson, Ingrid Furre, Helen Haskakis, Ingvild Hovland Kaldal, Ingela Ihrman, EB Itso, Gabriel Karlsson, Johan F Karlsson, Ellinor Lager, Youngjae Lih, Ariadna Mangrané, Marcus Matt, Jennifer Myerscough, David Nilson, Olof Nimar, Joana Pereira, Jennifer Sameland, Joakim Sandqvist, Selma Sjöstedt och Matti Sumari.

Utställningens curatorer är Emily Fahlén, Asrin Haidari, Elena Tzotzi och Mats Stjernstedt.

Malmö är en fantastisk konststad. Den här utställningen vill berätta om konsten i staden – just nu – och det med hjälp av konstnärer som outtröttligt verkar i den. De är födda mellan 1940-talet och 1990-talet, alla aktiva på Malmös konstscen med en bredd av uttryck. 50 konstnärskap deltar och bland deltagarna finns en gemensam inställning till konsten som något oumbärligt. Många har erfarit både framgång och tysta passager under tidens gång, men arbetet med konsten har hela tiden fortgått. En del har precis börjat.

Det finns förutsättningar som påverkar konstens särart i en stad. Hur fältet tillåts växa. I Malmö utmärks scenen av en självorganiserad tradition där ateljékollektiv och konstnärsdrivna utställningsrum skapar unika förutsättningar och kollegiala sammanhang att delta i. Denna bredd av småskaliga konstinitiativ utmärker staden, inte bara i en svensk kontext utan även internationellt. Vi kan kalla dessa sammanhang för stöttande strukturer, långvariga och kortvariga arrangemang där konsten får en kollegial mening och där nya idéer prövas. Några av dessa platser är i skrivande stund Alta Art Space, Canopy, Celsius Projects, Digitaliseum, Galleri CC, Galleri Format, Galleri Ping-Pong, Galleri Rostrum, Malmö Open Studios, Molekyl gallery, Plattform KcSyd, Signal – Center för samtidskonst, Skånes konstförening, Whose Museum, ateljéföreningarna Addo, Borrgatan, Sulfur, Alta och Vista, de kollektiva verkstäderna med flera. Historiskt har det fria kulturlivet också utgjort ett avgörande inslag i konstlivets sammansättning. Att upprätthålla en kollektiv gemenskap kräver hårt arbete och varaktighet, och är en svår balansgång att lyckas med. Kampen innefattar ett ständigt förhandlande av olika slag, mellan människor i den egna gemenskapen och med utomstående intressen (en höjd hyra, ett rivningshot, en stadsomvandling, en säkerhetsåtgärd). Flera av konstnärerna i utställningen har det gemensamt att de är och har varit engagerade i dessa initiativ och balanserar arbetet med att underhålla kollegiet och det egna konstnärskapet på samma gång. Detta är en styrka vi vill ta med oss in i utställningen.

Men lika mycket är utställningen en samling av individuella konstnärskap som präglas av obundenhet, mod och egensinne. I brokigheten har en situation uppkommit som ljuder genom sången från ett träd, viskar i kartongerna och klingar av takten från ett äppelformat instrument. Utställningen befolkas av mödrar, fäder, demoner, änglar och autonoma kamrater. Det sakrala är närvarande och det är också döden. Med hjälp av omsorgsfull materia uppstår förbindelser i en blågrön rymd.

Utställningen ”I staden växer ett fält” är resultatet av ett samarbete mellan oss fyra curatorer, men här sker samtidigt inbrott genom andras röster och förslag. I det för utställningen nyproducerade verket ”ON–HOLD” skapar konstnären Johan Nahoj en visningssituation för 23 inbjudna konstnärskollegor, och genom ett program iscensatt av Moloid A…expanderar utställningens innehåll genom poesi, samtal och happenings. Curator Jari Malta skriver ett brev från Malmö och Helamalmö ordnar vernissagefesten. En gemensam polyfoni av uttryck, röster och erfarenheter förmedlar en stark tro på konsten och en vilja att dela den vidare, med oss och med er.


Utställningen genomfördes med stöd från Kulturrådet och Malmös planterings- och försköningsförening.

Logga för sponsor: Kulturrådet och Malmö Förskönings- och Planteringsförening

Pastellig målning av flicka som tittar genom en vit rektangel. Någon annan håller rektangeln framför hennes ansikte.
Marianne Andersson Embäck, ”Autonoma kamrater II”, 2014.
Svartvita porträtt av protesterande kvinnor tryckta på en duk som hängts upp i cylinderform.
Samaneh Roghani, ”Perpetual Ultimatum”, 2022.
Färglad teckning i krita av abstrakt form som liknar en trappa eller båge.
Jennifer Sameland, ”Dumpad på nyårsafton”, 2018-2019. Foto: Andreas Larsson