fbpx
Orange bild med texten "bilder saknas"

I böckernas grafiska värld

 - 

Vad är en designad bok? Hur ser en bra designad bok ut? Hur ser en bra designad bok ut i Sverige? I andra länder? Finns det olika kulturer när det gäller formgivning eller har smaken globaliserats?

Med start i slutet av september 2005 visar Malmö Konsthall ett urval böcker som runt omkring i världen har prisats för sina designkvaliteter. Malmö Konsthall har gett representanter från olika länder i uppgift att välja fem böcker var, från de senaste fem åren, som de tycker representerar det bästa i den nationella bokformgivningen.

Förutom dessa böcker visas också en lång rad andra publikationer som på den internationella arenan har premierats för sin formgivning. De presenteras som blädderexemplar i vårt café och vår bokhandel. Ett material som man själv kan undersöka och jämföra. På det sättet hamnar boken också där den hör hemma – inte i en bokhylla eller i en monter utan i våra händer.

I böckernas grafiska värld på Malmö Konsthall produceras i samarbete med Svensk Bokkonst i Stockholm och Stiftung Buchkunst i Frankfurt.