Grafiskt mönster i gult och grönt och texten Glömskans arkiv

Glömskans arkiv

5.5 – 14.5 2023

Glömskans arkiv är ett nyskrivet sceniskt körverk om minne, sorg och rasistiskt våld, med Malmö som horisont. Utgångspunkten är ett lyriskt manifest skrivet av poeterna Felicia Mulinari och Athena Farrokhzad i dialog med sociala rörelser. Manifestet tonsätts för Petri Sångare av Tebogo Monnakgotla och sätts upp av regissören Saga Gärde.

Vilka historier blir en del av vår gemensamma historia? Vems ord bildar berättelsen om Malmö? I en brevväxling med representanter för sociala rörelser har Mulinari och Farrokhzad undersökt minnets och glömskans roll för antirasistisk kamp. Utifrån svaren har de skrivit ett lyriskt minnesmanifest som skildrar de erfarenheter av sorg och kamp, men också skönhet och gemenskap, som staden bär på. Sammanlagt ges sju föreställningar som efterföljs av fördjupande samtal.

Glömskans arkiv görs av Amfi i samarbete med Petri sångare och Malmö konsthall på uppdrag av Malmö Stad. Glömskans arkiv är en del av grupputställningen Hela staden är ett monument. Verket presenteras inom ramen för projektet Antirasistiskt monument, som uppstod 2019 tack vare de malmöbor som startade ett medborgarinitiativ genom ett medialt upprop i Sydsvenskan.

Speltider:
Fre 5.5 kl 19–20
Lör 6.5 kl 13–14
Sön 7.5 kl 13–14
Tors 11.5 kl 19–20
Fre 12.5 kl 19–20
Lör 13.5 kl 13–14
Sön 14.5 kl 13–14

Begränsat antal platser
Boka biljetter här

Biljetten kan visas från telefon eller utskriven. Om du behöver hjälp att skriva ut din biljett eller har frågor, hör av dig till elina.norrmoersgard@malmo.se

Amfi är en plattform för ny dramatik som vill utveckla scenkonsten genom språket. I samarbete med andra scener vill Amfi verka för en kontinuerlig diskussion kring ny dramatik och visa på dramatikerns betydelse för att utveckla scenkonsten i dialog med vår omvärld. Amfi kommer från grekiskans omkring, på båda sidor och är en allvarsam lek med litteraturhistorien och teatern som arena för samtidsfrågor.

Precis som titeln Hela staden är ett monument avslöjar, öppnar utställningen upp tanken för att närma sig staden som ett monument. Verken utforskar hur rasistiska strukturer påverkar de erfarenheter och minnen som gemensamt skapar en stads berättelser.

Det alla verk har gemensamt är att de ställer frågor och säger något viktigt till framtiden. Samtliga verk är skapade specifikt för utställningen och baserade på flera månaders research i och om Malmö.

Petri Sångare är en kammarkör med hemvist i Malmö St Petri kyrka. Kören har en bred repertoar, med fokus på nutida västerländsk konstmusik. Petri Sångares främsta genre är a capellamusik, men kören framför även regelbundet standardverk från 1700- och 1800-talen och då i samarbete med Malmöregionens ledande musiker.

Porträttbilder av Felicia, Athena och Saga
Felicia Mulinari, Athena Farrokhzad och Saga Gärde.
Foto: Stefan Tell, Kajsa Göransson och Rasmus Thord.