fbpx

Gertrud Alfredsson & Anna Brag

27.10 2016–8.1 2017

”Föreställningar” är ett gemensamt projekt av Gertrud Alfredsson och Anna Brag om våra föreställningar kring olika vardagsfenomen. Centralt för projektet är teckning i utvidgad mening, som används för att synliggöra vardagen och som utgångspunkt för att skapa rumsliga berättelser. Teckningens flexibilitet och enkelhet används för att bryta ner, bygga upp och omvärdera föreställningar och tolkningar av vår tid, språket och de möjligheter vi har att gestalta våra liv och oss själva.

Titeln anspelar på den franske filosofen Foucaults begrepp eventualization, som innebär att vardagsverkligheten synliggörs genom att den lyfts upp till ett ”event” eller en ”föreställning”. Alfredsson och Brag utforskar hur en utställning kan fungera som rum åt föreställningar genom att skapa rumsliga helheter, ett slags scenografiskt uttryck som inbegriper både rum, tid, rörelse, och ljud. De kommer under projektets gång att skapa rum för ett antal föreställningar samt en bok. Det innehållsmässiga kommer att utvecklas tillsammans med formen allt eftersom processen fortgår. Teckning – som projektion, animation, i bokform eller på papper – är projektets ryggrad. Teckningens fysiska format är mycket formbart och samma bilder kan figurera i olika format.

Projektet ”Föreställningar” startar på Malmö Konsthall och kommer att utgöras av en serie utställningar, workshops samt en bok. Det kommer att genomföras stegvis, kapitel för kapitel, föreställning för föreställning. Resultaten av varje workshop kommer att inkorporeras på olika sätt i projektet. Boken, som fungerar som ett arkiv, är tänkt att växa fram i delar över tid, för att sammanställas och publiceras i sin slutgiltiga form i början av 2019.

Gertrud Alfredsson och Anna Brag har under 25 år följt och inspirerats av varandras konstnärskap. Trots att båda inspireras av det som omger oss i vardagen och har teckningen som en gemensam utgångspunkt är deras uttryck väldigt olika. Mötet dem emellan blir i ”Föreställningar” till ett intressant korsbefruktande av uttryck och tankebanor.

Kapitel I (Prolog)

Lördagen den 12 november. Föreställning om föreställningen som ett linjärt förlopp som tar plats på en scen. Om tid och händelseförlopp, tankemönster och orsakssammanhang.
”Föreställa, framställa, utställa.” En workshop med Gertrud Alfredsson och Anna Brag. Inbjudna gäster, rummet öppnas för allmänheten klockan 15.

Kapitel II

Onsdagen den 30 november. Föreställningen om det fria ordet
”Tala är silver, men tiga är guld. Ett brandtal.” Ett performance med Gertrud Alfredsson och Anna Brag.