fbpx
Fyra personer skrattar och betraktar en träskulptur inne i konsthallen.
Marja Kanervo, Jukka Mäkelä, Marika Mäkelä och Matti Kujasalo. Malmö Konsthall, 1983. Fotograf: Malmö Konsthall

Finskt – Sekelskifte och Nutid

9.9 – 23.10 1983

Sekelskifte och nutid. Finska nationalmålare som Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg och Helene Schjerfbeck visades tillsammans med sju uppmärksammade yngre konstnärer. En fantastisk materialverkan hade skulptören Kain Tappers utplacerade stora träblock. Kärvheten, skogen och strukturalismen genomsyrade verken. Konstnärerna Jukka Mäkelä, Marika Mäkelä, Marja Kanervo och Matti Kujasalo med en av Mattis konstruktioner i förgrunden. Utställningen var ett samarbete med Ateneum i Helsingfors, Österbottens museum i Vasa och Konstindustrimuseet i Helsingfors.

Ljus installationsbild av kraftiga, kantiga skulpturer i konsthallen.
Finskt. Malmö Konsthall, 1983. Fotograf: Laszlo Bogardy