fbpx
Ett textilt konstverk i förgrunden bestående av band som hänger, i bakgrunden syns några besökare beskåda verk på konsthallens väggar.
Ett av de textila verken under utställningen. Malmö Konsthall, 1976. Fotograf: Laszlo Bogardy

Nordisk textiltriennal

25.9 – 24.10 1976

Den första jurybedömda samlingsutställningen som presenterade textil konst i Norden. 116 verk valdes av en jury, som haft som målsättning att visa så många uttrycksformer som möjligt inom den textila samtidskonsten.

Besökaren kan glädja sig åt lurvig grönska, sammetsmörka natthimlar, en variationsrik utställning fylld av estetisk glädje.

/Sydsvenskan 22.10 1976

Bilden är fotograferad genom ett textilt konstverk. I förgrunden syns trådar som går vertikalt och i bakgrunden syns konsthallen med besökare och konstverk på väggarna.
Nordisk Textilkonst. Malmö Konsthall, 1976. Fotograf: Laszlo Bogardy