fbpx
En kreativ och lekfull värld, nästan som en kuliss, är uppbyggd i konsthallen. Människor rör sig bland objekten.
En del av det enorma experimentet. Malmö Konsthall, 1979. Fotograf: Malmö Konsthall

Bildcirkus

24.2 – 25.3 1979

Ett jättelikt konstnärligt experiment, som turnerade runt i Sverige. Initiativtagarna till projektet var Bengt Carlsson, Anders Åberg och Mikael Söderlund, men under resans gång hade ett 50-tal kulturarbetare varit engagerade till och från. Allkonstverket gav en bild av hur kulturarbetarna uppfattade Sverige utifrån sin politiska ståndpunkt. Bildcirkusen blev en blandning av fantasi och verklighet fylld med olika aktiviteter.