fbpx
En bild inifrån utställningshallen. Många skuggor från glasen ger former på golv och väggar. Ett draperi med smala trådar är uppsatta och tänker nästan hela bild.
Utställningshallen. Malmö Konsthall, 1984. Fotograf: Laszlo Bogardy

Bernard Kirschenbaum

1.9 – 21.10 1984

Den amerikanske skulptören och arkitekten tog konsthallen i besittning både interiört och exteriört. Vid det stora glaspartiet mot Magistratsparken hängde två parallella draperier av tunna järn- och mässingstavar, vilka skapade ett nytt och transparent rum i rummet. När man passerade genom ridån och stavarna sakta kom i rörelse, uppstod ett vasst gnisslande ljud.

Skulpturen De dansande pelarna var specialgjord för utställningen i samarbete med ett Landskronaföretag. Genom att utnyttja modern teknik fogades kvadrater samman till två ca 6 meter höga pelare, som med en enorm kraft vred sig mot varandra.

Jag arbetade med skulpturen sex månader på modellstadiet. Jag gjorde en modell av konsthallen och har arbetat upp skulpturen med utgångspunkt från rummets karaktär. Man kan väl säga att en skulpturs uppgift är att undersöka ett rums karaktär och att rummet svarar.

/Bernard Kirschenbaum

En person står vid en byggställning och håller i en stor pinne som har långa svarta band fastsatta på sig.
Konstnären. Malmö Konsthall, 1984. Fotograf: Laszlo Bogardy

Småbarn kommunicerar runt benen på vuxna i konsthallen.
Uppskattat av de små. Malmö Konsthall, 1984. Fotograf: Laszlo Bogardy
En majestätiskt skulptur, likt ett uppochnedvänt V reser sig i konsthallen.
De dansande pelarna. Malmö Konsthall, 1984. Fotograf: Laszlo Bogardy