fbpx
Orange bild med texten "bilder saknas"

Elmgreen och Dragset

 - 

Utställningen This is the First Day of My Life av Elmgreen & Dragset är en bred presentation av konstnärsduons verk mellan 1997 och 2007. Konstnärerna har samarbetat sedan 1995 och producerat mängder med performances, interventioner och installationer. I en lång serie arbeten med titeln Powerless Structures har Elmgreen & Dragset konsekvent spelat med och mot utställningsrummet. Serien kombinerade ett ifrågasättande av de arkitektoniska, sexuella och sociala mönstren med en kritik av det offentliga rummet. Man har ändrat och förvandlat de rumsliga förhållandena både inom stadsmiljö (t.ex. Dug Down Gallery/Powerless Structures, Fig. 45 och Cruising Pavilion/Powerless Structures, Fig. 55) likaväl som inom konstinstitutionernas arkitektur (Powerless Structures, Fig. 11, Louisiana Museum of Modern Art) eller i form av mera radikala performativa handlingar, som när konstnärerna – under tre månaders tid – rekonstruerade hela interiören från Kunsthalle Zürich.

Titeln på Elmgreen & Dragsets utställning, This is the First Day of My Life, tycks ta upp följande frågor: Vad ska hända nu? Vad ska jag välja? Hur ska jag hantera den här första dagen? Vi väljer aldrig vår första dag, dagen då vi föds, eftersom någon annan väljer den åt oss. Redan från början påverkas våra beteendemönster av en rad olika faktorer: vilka vi är, vad vi blir. Dags att välja. Vilken dörr ska du öppna? En besökare som stiger in i Malmö Konsthall konfronteras med en lång, tom vit vägg och en serie anonyma dörrar. Vissa av dörrarna har ingen funktion och går inte att öppna medan andra leder åskådaren genom en komplicerad miljö med hemliga rum ordnade i ett labyrintsystem. Här finner besökarna en rad nya produktioner samt några av Elmgreen & Dragsets mera välkända verk, bland annat Just a Single Wrong Move (visad på Tate Modern, 2004) eller Queer Bar (Powerless Structures, Fig. 121). I den här versionen av det senare verket inbjuds publiken att en kort stund spela rollen som bartender i en gaybar.

Elmgreen & Dragset har under åren använt sig själva, skådespelare, medarbetare eller vänner som aktörer i olika performativa handlingar som behandlat varaktighet, process och åskådarens rumsuppfattning. Varje performance har skapat en känsla av ändlöshet och voyeurism, oavsett om konstnärerna sysslat med att sticka, måla eller uppföra eller riva en byggnad. Elmgreen & Dragset har under sitt tolvåriga samarbete producerat verk och utställningar som skapar situationer där aktörerna och publiken inte kan vara säkra på vem som egentligen betraktar vem, något som ibland ger åskådaren en känsla av förvirring, tvekan och osäkerhet på om utställningen just ska börja eller håller på att avslutas.

Allt handlar om att acceptera att inget kan tas för givet, att våga vara förvirrad och öppen för nya upplevelser. Verket The Incidental Self, Fig. 3 består av 1000 inramade dagboksliknande fotografier. De är arrangerade i grupper på vita hyllor som hänger längs en 30 meter lång korridor. Installationen ger utställningen och Elmgreen & Dragsets arbetsmetod en ny och intimare dimension. Barndomsbilder blandas med privata ögonblicksbilder av nattklubbar, gaybarer, forna älskare och stadsbilder från Europa, Asien och Nordamerika. Förlora dig i passionens arkader!
I utställningen This is the First Day of My Life lever gogo-dansare, fängelseinterner, överklassens borgare och klubbesökare sida vid sida och har just lämnat sina hem för att börja en ny dag. Vart tog de alla vägen? Utställningen ger inga svar, den ställer bara fler frågor om alla morgondagar som återstår…this is the first day of our lives.